Recensies

Organisational Roadmap towards Teal Organisations

01 / 02 / 2019|Categorieën: Boeken, Recensies|

Als je al wat langer op een bepaald gebied meeloopt, is het soms moeilijk thema’s die in het verleden al veelvuldig naar voren zijn gekomen goed in te schatten op hun relevantie voor de huidige tijd. Een soort wet van de remmende voorsprong op individueel niveau. Mij overkwam dat bij het thema zelfsturende teams. Toen dit onderwerp recent weer voorbij kwam was mijn eerste reactie dan ook: daar gaan we weer (voor de zoveelste keer). Maar na lezing van bovengenoemd boek ben ik daar toch anders over gaan denken. Wellicht waren eerdere pogingen tot invoering van zelfsturende teams in organisaties [...]

Het tijdperk van Agile: Hoe slimme bedrijven hun manier van werken transformeren

27 / 11 / 2018|Categorieën: Boeken, Recensies|Label: , , |

Willem de Lange bespreekt Het tijdperk van Agile: Ik heb in de loop der tijd heel wat boeken van managementgoeroes zien passeren. In Search of Excellence (Peters & Waterman), Op weg naar nieuwe fabrieken en kantoren (Ulbo de Sitter), The Machine that Changed the World (Womack c.s.), om er maar een paar te noemen. Al deze boeken hebben gemeen dat zij zich afzetten tegen de traditionele, bureaucratische organisaties (al dan niet geschoeid op tayloristische principes). Allemaal hebben ze het over radicale hervormingen, het management moet totaal anders, medewerkers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen et cetera. Veelal representeren deze boeken en hun [...]

Het nieuwe belonen

08 / 07 / 2018|Categorieën: Boeken, Recensies|

Ritchie de Blieck: Tien jaar na het verschijnen van Beter belonen in organisaties van Henk Thierry (3de herziene druk), publiceert Kilian Wawoe zijn visie op hoe het beter kan met belonen. Eindelijk weer een (Nederlandstalig) boek over belonen. Een onderwerp dat naar mijn mening ten onrechte een ondergeschoven kindje is in de HR-literatuur. Kilian Wawoe is momenteel een van de weinigen aan de Nederlandse universiteiten die zich bezighoudt met belonen. De beperkte aandacht voor belonen in HR-onderwijs en wetenschap staat in schril contrast tot de publieke opinies en aandacht. In de afgelopen tien jaar is er een verwoed publiek debat [...]

Kwantitatief, bedrijfskundig personeelsmanagement

19 / 04 / 2018|Categorieën: Boeken, Recensies|

Erik Jan van Dalen: Het gebeurt niet zo vaak: De publicatie van een Nederlandstalig HRM boek over kwantitatief, bedrijfskundig personeelsmanagement. Rond de jaarwisseling 2017-2018 is het niet één, maar twee keer raak. Min of meer tegelijkertijd zien twee boeken over dit onderwerp het levenslicht. Het betreft HR analytics, een 7e zintuig voor de moderne HR professional onder redactie van Luc Dorenbosch en Tony Brugman en Personeelsmanagement nader becijferd van Karin Potting. In ‘de strijd’ om duurzame inzetbaarheid, talentmanagement, leiderschap en verandermanagement, delft kwantitatief personeelsmanagement veelal het onderspit bij HR-professionals. De boeken van Potting en Dorenbosch et al. laten zien hoe [...]

Workplace Innovation volgens het European Workplace Innovation Network (EUWIN)

09 / 03 / 2018|Categorieën: Boeken, Recensies|

Sjiera de Vries: Het is belangrijk dat organisaties (blijvend) ontwikkelen en innoveren. Workplace Innovation (WI1) gaat er vanuit dat daarbij niet alleen aandacht moeten zijn voor technologische innovatie, maar vooral ook aan sociale innovatie. Immers, mensen zijn het belangrijkste kapitaal in organisaties, zoals onder andere wordt verwoord in theorieën als de Resource Based View of the Firm. Daarnaast zijn veranderingen in de manier van werken essentieel voor het effectief benutten van technische innovaties. Verder lezen? Download hier de pdf. Bibliografische gegevens Titel: Workplace innovation: Theory, research and practice. Auteur(s): P.R.A. Oeij, D. Rus & F.D. Pot Uitgeverij: Springer

Leerboek HRM

14 / 11 / 2017|Categorieën: Boeken, Recensies|

Erik Jan van Dalen: Aan het begin van dit kalenderjaar verscheen de derde druk van Leerboek HRM van Kluytmans en Kampermann. Hét Leerboek HRM, zou je bijna kunnen stellen. Want het is ‘standaard’ kost voor zo’n beetje iedere HRM-student in het HBO in Vlaanderen en Nederland. En wees eerlijk, hebben niet ook veel (lang geleden afgestudeerde) HRM-professionals het boek nog steeds in hun kast staan omdat het zo’n compleet overzicht geeft van het HR-vakgebied? Ik in elk geval wel. In mijn kast staat de tweede druk uit 1993. Met veel nieuwsgierigheid heb ik kennis gemaakt met de grondig herziene druk [...]

Trauma in organisaties. Herkennen, aanpakken, voorkomen

20 / 08 / 2017|Categorieën: Boeken, Recensies|

Leon Hessels: Trauma In Organisaties is een prettig lezend boek dat in zijn subtitel meteen duidelijk maakt wat je mag verwachten, namelijk het kunnen herkennen, aanpakken en voorkomen van trauma’s in organisaties. Een goed voorbeeld van een trauma in een organisatie is het effect van onvoldoende verwerkte pijn na een overname dan wel sanering met pijnlijke ontslagen. De subtitel schept een hoog verwachtingspatroon. En wordt dit waargemaakt? De lezer wordt zeker niet teleurgesteld, de handreikingen zijn praktisch. Het boek zet je aan het denken en maakt duidelijk dat onverwerkte pijn en de daarbij behorende emoties een sta in de weg [...]

Zeven megatrends

12 / 07 / 2017|Categorieën: Boeken, Recensies|

Erik Jan van Dalen: Hans van der Heijden heeft een neus voor timing. Tien jaar geleden publiceerde hij het boek De WERKelijkheid van morgen. Het boek kreeg veel publiciteit en het leverde hem lezingen en interviews op. Een te snelle update over trends en toekomstprojecties zou niet hetzelfde effect sorteren, maar de auteur voelt feilloos aan dat na een decennium voldoende is veranderd om opnieuw over dit onderwerp te publiceren. Met een eigentijds en vlot leesbaar boek biedt hij de lezer stof tot nadenken. Hans van der Heijden beschrijft de trend. De lezer dient daarna zelf de vertaalslag te maken [...]

Leidinggeven aan lean transformaties

10 / 02 / 2017|Categorieën: Boeken, Recensies|

Erik Jan van Dalen: Is het een epidemie in veranderkundig Nederland? Het lijkt er bijna op. De implementatie van lean management gaat aan vrijwel geen enkele organisatie voorbij. De timing van Vakmedianet om het boek Leidinggeven aan lean transformaties nu te lanceren, is slim. Maar biedt het boek ook inhoudelijke meerwaarde om nu te lezen? Het antwoord is ‘een beetje’. De lezer krijgt een mooi scala aan praktijkvoorbeelden aangereikt. Een transformatie naar lean management is niet alleen een klus voor externe consultants, maar vergt ook het nodige van de eigen leidinggevenden. Dat wordt krachtig neergezet in het boek. Maar de [...]

Inclusie kent geen labels

09 / 12 / 2016|Categorieën: Boeken, Recensies|Label: |

Het E-Book Inclusie kent geen labels is een sympathiek en nuttig boek. Hoofdthema is de constatering dat de wereld om ons heen in rap tempo verandert. Die veranderingen uiten zich onder meer op de werkvloer. Diversiteit wordt daar een vaststaand gegeven. En, zo zegt dit boek, die groeiende diversiteit heeft een grote rijkdom in zich. Een rijkdom overigens die niet zo maar tot je komt, maar die je moet leren ontdekken en benutten. Misschien is niet zozeer “diversiteit” het woord, maar gaat het om “samen”. Hoe geef je dat “samen” vorm? Hoe creëren we een sfeer op het werk waarin [...]