Recensies

Het GROTE Gesprekkenboek

25 / 05 / 2016|Categorieën: Boeken, Recensies|

Iets met mensen doen. Is dat niet een basale drijfveer voor veel HRM’ers? En is dat niet ook een kern van HR-beleid? Is het niet (meer) de HRM’er die het gesprek voert met de medewerker, dan is het wel de direct leidinggevende die in dialoog is met de medewerker. Gespreksvoering met medewerkers is relevant en wordt wellicht almaar relevanter. Onlangs verscheen de tweede, volledig herziene druk van "Het GROTE gesprekkenboek" onder redactie van Jacco van den Berg en Mecheline Klijs. Het is een praktisch en goed leesbaar boek voor HR-adviseurs en leidinggevenden die hun gespreksvoeringstechnieken willen ontwikkelen. De auteurs onderscheiden [...]

De positieve organisatie

09 / 03 / 2016|Categorieën: Boeken, Recensies|

De positieve psychologie heeft het afgelopen anderhalve decennium een opmerkelijke en onstuitbare opmars doorgemaakt. Het vertrekpunt in de positieve psychologie wordt gevormd door een aantal eenvoudige, maar uitermate aansprekende en in de kern existentiële vragen: hoe kunnen we een gelukkig leven leiden? Hoe kunnen we onszelf tot bloei brengen? En hoe kunnen we anderen laten floreren? PERMA+V Het bevestigende antwoord op die vraag ligt aan de basis van het boek ‘Building positive organisations: A pragmatic guide to help people and organisations flourish’ van de Nederlander Rens ter Weijde. De auteur heeft zich met dit boek onder meer tot doel gesteld [...]

HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid

27 / 11 / 2015|Categorieën: Boeken, Recensies|

HR-analytics is een hot thema onder HR-managers. HR-analytics toepassen houdt in dat je zoveel mogelijke betrouwbare informatie over je medewerkers verzamelt en gebruikt om beter onderbouwde beslissingen te nemen, om zo bij te dragen aan strategische organisatiedoelen. Je probeert daarbij voorspellingen te doen over werknemergedrag (bijvoorbeeld productiviteit of vertrek) op basis van gegevens die je hebt verzameld over je personeel. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet. Er is daarom veel behoefte aan kennis over dit onderwerp bij HR-managers. In deze behoefte voorziet het boek “HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid” geschreven door Toine Al en Irma Doze. Het [...]

De toekomst van werk. Inzichten van Google die je kijk op het leven veranderen

30 / 09 / 2015|Categorieën: Boeken, Recensies|

De oorspronkelijke Engelse titel is ‘Work Rules!’ en dat is een veel betere titel. Het boek gaat namelijk in het geheel niet over de toekomst van werk, laat staan over de kijk op je leven, maar over de ‘regels’ (of beter innovatieve praktijken) van Google op personeelsgebied en vooral ook over de manier waarop die tot stand zijn gekomen. De auteur is zelf hoofd People Operations bij Google en in 2010 door HR Executive Magazine uitgeroepen tot HR Executive of the Year. Als je dat leest, ben je al snel geneigd te denken aan het zoveelste PR-boek, maar dat is [...]

12 sleutels voor Duurzaam HRM

03 / 07 / 2015|Categorieën: Boeken, Recensies|

Duurzaam ondernemen en HRM lijken gedroomde partners. Toch spelen HR-managers nauwelijks een rol in het duurzaamheidsbeleid binnen organisaties. En dat is vreemd. Het mantra People, Planet, Profit suggereert immers dat zij integraal onderdeel zijn van het duurzaamheidsdenken. Het snijvlak tussen HRM en duurzaamheid lijkt slechts beperkt vruchtbaar. Denk bijvoorbeeld aan ‘duurzame inzetbaarheid’, waarbij duurzaamheid vooral de betekenis van ‘blijvend’ of ‘op de lange duur’ heeft. Dat is zeker niet onduurzaam, maar het omvat slechts een van de vele dimensies die duurzaamheid rijk is. Een ander voorbeeld is ‘sociale innovatie’. Dat lijkt ondertussen net zo’n containerbegrip te zijn geworden als het [...]

The Key. How Corporations Succeed by Solving the World’s Toughest Problems

15 / 01 / 2015|Categorieën: Boeken, Recensies|

‘A love letter to corporations’; zo noemt Lynda Gratton haar nieuwste boek. Want multinationals hebben ‘the Key’ in handen om de wereld beter te maken. Zij kunnen en moeten een ‘force for good’ zijn. Waar decennialang regeringen en instituties als de Wereldbank de wereld konden beïnvloeden en verbeteren, zijn het nu de multinationals die over de grootste ‘resources’ beschikken en het meeste verschil kunnen maken. ‘The Key’ bestaat uit vijf delen. In deel 1 schetst Gratton kort zeven trends die organisaties en werk veranderen. Dat zijn bijvoorbeeld ‘growing hyperconnectivity of people and jobs’, ‘hollowing out of work’ en ‘extreme weather [...]

Keeping up with the Quants

28 / 02 / 2014|Categorieën: Boeken, Recensies|

Tegenwoordig is HR Analytics helemaal ‘in’.  Zie de snel groeiende literatuur rond dit onderwerp, met auteurs als Fitz-enz (The new HR analytics, 2010), Davenport en Harris (Competing on Analytics, 2007), en Davenport, Harris en Morison (Analytics at Work, 2010). HR meetbaar maken en het analyseren van dwarsverbanden met andere vakgebieden binnen de organisatie wordt steeds meer noodzakelijk, zo wordt gesteld. De roep om toegevoegde waarde en ROI op HR-beslissingen klinkt steeds vaker. Recent (2013) is het boek van Thomas Davenport en Jinho Kim verschenen, Keeping up with the Quants: Your Guide to Understanding and Using Analytics.  Dit boek richt zich [...]

HRM & Performance, Jaap Paauwe e.a.

20 / 12 / 2013|Categorieën: Boeken, Recensies|

Boekbespreking Editie 2013, nr. 4 Willem de Lange De relatie tussen HRM en ondernemingsprestaties houdt de (HRM-)gemoederen al meer dan vijfentwintig jaar bezig. Het gaat hierbij vooral om de vraag op welke wijze HR kan bijdragen aan het verbeteren van de performance van de organisatie. De achterliggende kernvraag luidt: doet HRM er eigenlijk wel toe? Meer lezen? Download dan de pdf. Of zoek verder in de database. 

Terug de polder in

19 / 09 / 2013|Categorieën: Boeken, Recensies|

Pleidooi voor een werkende arbeidsmarkt  Boekbespreking Jan Kees Looise Editie 2013, nr. 3 Hoewel de titel van het boek niet echt sexy oogt, is dit een verfrissende en creatieve bijdrage waarvan ieder die in de toekomst van onze arbeidsverhoudingen is geïnteresseerd zeker kennis zou moeten nemen. Meer lezen? Download dan de pdf. Of zoek verder in de database. 

De onafhankelijke werknemer

29 / 07 / 2013|Categorieën: Boeken, Recensies|

Boekbespreking Kees Korevaar, Op eigen kracht. Arbeidsrelaties na de verzorgingsstaat Editie 2011, nr. 2 Willem de Lange In het boek Op eigen kracht staan ‘onafhankelijke werknemers’ centraal. Daarmee worden bedoeld werknemers die economisch en qua beleving onafhankelijk zijn van de werkgever, omdat zij een stevige positie hebben op de arbeidsmarkt en geen beroep hoeven te doen op de verzorgingsstaat. Download hier de pdf. Of zoek verder in de database.