Peggy De Prins

Vergaderingen … we besteden er met z’n allen eindeloos veel tijd en energie aan. Vaak terecht en nuttig, even vaak onterecht en belastend. Zeker wanneer zij worden gepercipieerd als politiek geladen ‘arena’s’ waarin ego’s strijden om het eigen grote gelijk, verworden zij tot karikaturen van een duurzame en inclusieve HR-praktijk.

Verder lezen? Download hier de pdf.

Of ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.

Peggy De Prins is verbonden aan de Antwerp Management School en de Universiteit
Antwerpen, departement Management en is lid van de redactie van het Tijdschrift voor
HRM.