Maarten Renkema (1990) treedt per 1 december 2022 toe tot de de redactie van het Tijdschrift voor HRM. Maarten is werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Twente, waar hij onder meer doceert op het gebied van HRM en innovatie binnen de opleidingen Bedrijfskunde en Gezondheidswetenschappen.

Met veel enthousiasme doet Maarten onderzoek naar HRM, technologie en innovatie – waarbij hij zich met name richt op hoe organisaties door HRM medewerker-gedreven innovatie kunnen stimuleren en faciliteren. Daarnaast bestudeert hij de invloed van kunstmatige intelligentie (AI) binnen HRM en innovatie. Daarmee vormt Maarten een waardevolle aanvulling van de redactie. Wij heten hem van harte welkom!