Op 14 juni 2019 is onze collega en vriend Rien Huiskamp overleden.

Rien heeft gedurende zijn gehele werkzame leven onderzoek gedaan naar arbeid. Tot 2010 was hij werkzaam bij TNO. Daarnaast had hij zijn eigen bedrijf als zelfstandig onderzoeker. Hij begon zijn loopbaan met een studie naar arbeidsverhoudingen in de Britse metaalindustrie, waarop hij in 1976 promoveerde. Hij bezat een grote deskundigheid op het terrein van arbeidsverhoudingen, contractuele relaties, arbeidsvoorwaarden etc. Hij was zeer breed georiënteerd en heeft talloze rapporten, artikelen en boeken geschreven.

Ook aan het Tijdschrift voor HRM heeft hij diverse bijdragen geleverd. Zijn boek Arbeidsrelaties en onderneming: vernieuwing in theorie, empirie en praktijk (2003) was een standaardwerk. Van zijn laatste boek: Het ambachtelijk bedrijf in de laatmiddeleeuwse stad (2019) is in ons tijdschrift in mei 2019 nog een recensie verschenen (van de hand van Jan Kees Looise). In dat boek combineerde hij twee passies: arbeid en urbane archeologie. Het laat ook zien dat hij na zijn pensioen nog volop actief was. Zijn dood overviel ons dan ook. Rien is 70 jaar geworden.