Het Bestuur van de Stichting Tijdschrift voor HRM is uitgebreid met twee nieuwe leden, beiden namens de NVP. Het betreft Mey Mey Wijsenbek en Jelderik Schutz. Mey Mey is als HR professional werkzaam bij Shell, Jelderik bij Schiphol. Wij zijn blij dat zij onze gelederen zijn komen versterken. 

Naast deze twee nieuwe leden bestaat het bestuur nu uit Lucas van Wees (directeur P&O bij de Universiteit van Amsterdam; voorzitter), Edwin Verlangen (directeur bij Avans Hogeschool; secretaris), Marc van Veldhoven (hoogleraar HRM Tilburg University; lid) en Willem de Lange (emeritis lector HRM Avans Hogeschool; penningmeester).