Auteurs gezocht: Themanummer loopbaanperspectief

In een themanummer gaat TvHRM recente aandachtspunten op het gebied van een leven lang ontwikkelen verkennen. Het loopbaanperspectief staat daarbij centraal. Graag nodigen we je uit om aan dit boeiende themanummer een bijdrage te leveren.