Over het Tijdschrift voor HRM

Het Tijdschrift voor HRM slaat een brug tussen theorie en praktijk, kennis en beleid. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het human resource management in Nederland en Vlaanderen. Wij doen dat door het publiceren van artikelen, columns en boekbesprekingen. Deze worden opgeslagen in een database, die het hart vormt van deze website. De database bevat meer dan 500 items. De meeste artikelen worden geschreven door wetenschappers, onderzoekers en adviseurs. Bij de selectie is relevantie voor de beroepspraktijk een belangrijk criterium. De artikelen zijn toegankelijk geschreven met een populair wetenschappelijke toonzetting. Er is altijd sprake van een stevig onderzoeksfundament; soms theoretisch, soms gebaseerd op casestudies, soms op wetenschappelijk onderzoek. Maar altijd degelijk onderbouwd. Ze zijn gericht op HR-professionals in de beleidspraktijk en studenten HRM. De artikelen zijn peer reviewed.

Alle bijdragen zijn vrij te downloaden, te verspreiden en te gebruiken onder de volgende Creative Commons licentie:

.

Dit wordt mogelijk gemaakt door onze partners in de beleidspraktijk en in het hoger onderwijs.

Partnerschap

Wilt u partner worden van het Tijdschrift voor HRM?
U kunt daarvoor contact opnemen met de uitgever: uitgever@tijdschriftvoorhrm.nl