Levensgebeurtenissen van invloed op langer doorwerken

Karen Pak | 30 / 04 / 2021 | Tags: Langer doorwerken, oudere werknemers, duurzaam HRM

Grote levensgebeurtenissen in het leven van werknemers kunnen grote veranderingen veroorzaken in het (langer) kunnen, willen en mogen doorwerken. Dat concludeert Karen Pak, universitair docent bij het Instute for Management Research van de Radboud Universiteit in haar artikel De rol van grote levensgebeurtenissen bij langer doorwerken. Organisaties moeten zich bewust zijn van de impact van deze gebeurtenissen zodat ze er op in kunnen spelen, aldus Pak. Steun van vooral leidinggevenden en het vinden van maatwerk-oplossingen spelen een cruciale rol.

Een promotie of een organisatieverandering zijn grote gebeurtenissen op het werk. In het privéleven van een werknemer kan het gaan om een geboorte van een kind of de dood van een geliefde. Deze grote levensgebeurtenissen kunnen leiden tot veranderingen in de hulpbronnen en taakeisen die werknemers tot hun beschikking hebben. Als deze veranderingen ervoor zorgen dat de persoon en de baan niet meer goed op elkaar aansluiten, dan wordt de mate waarin een werknemer wil, kan en mag werken beïnvloed. Het is daarom belangrijk om erachter te komen wat organisaties kunnen doen om langer doorwerken te stimuleren. Ook is het goed te weten hoe werknemers te steunen als ze met grote levensgebeurtenissen te maken krijgen.

lees verder

Download hier de volledige pdf

 


Lezersoproep: Doet u onderzoek naar Covid-19 en HR?

De coronacrisis heeft een enorme impact op de arbeidsmarkt, op ons werk en onze werkbeleving en daarmee ook op het HRM-vakgebied. Tijdschrift voor HRM heeft als doel een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk, en we nodigen onderzoekers die empirisch onderzoek hebben gedaan naar de impact van corona op arbeid en HR-gerelateerde zaken van harte uit om een artikel over hun onderzoek bij ons in te dienen. Voor de artikelen gelden de reguliere auteursrichtlijnen, waarbij we de betekenis van de uitkomsten voor de HR-professional niet mogen ontbreken. Gezien de urgentie van het thema streven wij – bij geschiktheid – naar een versnelde reviewprocedure om het artikel binnen afzienbare tijd te plaatsen.

Uw artikelvoorstel kunt u mailen naar redactie@tijdschriftvoorhrm.nl

Artikelen

Prestatiemanagement 2.0: van resultaatgericht naar mensgedreven

08 / 04 / 2021|

Wouter Vleugels et al. onderzochten wat de kenmerkende eigenschappen van mensgedreven prestatiemanagement zijn en hoe de transitie naar dit systeem verloopt in de praktijk. Zo blijkt dat mensgedreven prestatiemanagement een sterke focus op de toekomstige ontwikkeling en de toekomstige prestatie van werknemers heeft.

Leren, Balanceren, met Werk en Privé: belangrijker dan ooit!

25 / 03 / 2021|

Duurzaam HRM heeft betrekking op de strategieën, praktijken en processen die HRM-professionals samen met andere arbeidsmarktpartijen ontwikkelen, of die binnen organisaties ontstaan, met het oog op het behalen van de financiële, sociale en ecologische organisatiedoelen.

Columns

Spreken is zilver, zwijgen is niet altijd goud

23 / 02 / 2021|

Door het thuiswerken in coronatijd valt de informele dialoog tijdens de koffiemomenten weg. Daardoor vindt inspraak nog enkel via de hiërarchische weg of via de formele overlegorganen plaats. En wanneer dit al gebeurt, is dit puur virtueel. Een dubbele handicap dus.

Circulaire economie? Vergeet arbeid niet!

15 / 02 / 2021|

Arbeid speelt geen rol in de definities van een circulaire economie, maakt het geen deel uit van circulaire concepten en is het geen thema in het debat over de transitie naar een circulaire economie. En dat is opvallend.

Recensies

Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? (and how to fix it)

23 / 02 / 2021|

Het boek ontkracht enkele typische vooroordelen over gender en leiderschap. Het biedt ook een andere kijk op de materie dan de gangbare benadering die vrouwen oproept meer zelfvertrouwen (hoogmoed?) te vertonen en de daarmee gelinkte doelstelling van organisaties voor meer vrouwen in een leiderschapsrol.

Wendbaar worden met kleine stappen tegelijk

01 / 02 / 2021|

Net als in haar eerdere werk over strategische personeelsplanning maakt Moonen in dit boek een mooie vertaling van wetenschappelijke inzichten en concrete vragen van organisaties naar praktische suggesties om aan de slag te gaan.

Events

Boeksignalering

Werk heeft het gebouw verlaten.

25 / 02 / 2021|

Het thuiswerken heeft een enorme vlucht genomen. Dat vraagt om meer dan thuis een beetje houtje-touwtje-online-kantoortje spelen. De vraag is hoe we de organisatiecultuur erop aanpassen.

Introvert Leiderschap

09 / 02 / 2021|

Op basis van onderzoek onder vierhonderd introverte leiders – verspreid over de wereld – en een aantal interviews met introverte leiders uit binnen- en buitenland, laat zij zien wat hun meerwaarde is en hoe zij in hun werk optimaal tot hun recht komen.

Overig nieuws

Nieuw redactielid: Stephan Corporaal

15 / 03 / 2021|

Stephan Corporaal (1985) is per 14 maart toegetreden tot de redactie van het Tijdschrift voor HRM. Stephan is lector Human Capital op Saxion en bij [...]