Genderongelijkheid ondermijnt Leven Lang Leren

Ingeborg Kroese.| 28/ 05 / 2024 | Tags: leven lang leren, gender, gelijke kansen, trainingen

De recente publicatie ‘Een leven lang leren is niet genderneutraal’, geleid door dr. Ingeborg Kroese, kijkt met een kritische blik naar de rol van gender in het domein van een leven lang leren. De studie legt zelfs verontrustende patronen van genderongelijkheid bloot, die de ervaringen en uitkomsten van levenslang leren beïnvloeden.

Genderongelijkheid binnen de casestudie

In een uitgebreide literatuurstudie onderzocht Kroese de impact van gender op levenslang leren, waarbij zij ontdekte dat bestaande modellen en praktijken grotendeels blind zijn voor gender gerelateerde barrières en ongelijkheden. Dat bleek ook in de praktijk. Een diepgaande casestudie met drie trainingsprogramma’s waarin de rol gender werd onderzocht binnen een internationaal bedrijf, bracht een schrijnende realiteit aan het licht: traditionele gendernormen en -barrières belemmeren deelname en succes voor vrouwen in trainingsprogramma’s. Maar ook: er heerst een gebrek aan bewustzijn over genderongelijkheid bij zowel deelnemers als trainers. En dan met name bij mannen. Zij zelf hadden geen persoonlijke ervaringen met gendergerelateerde uitdagingen. De vrouwen, daarentegen, wel. Dit werd pas opvallend naarmate de training vorderde. Eén van de vrouwelijke deelnemers sprak uit dat de duur en intensiteit van de training voor sommige vrouwen weleens een belemmerende factor kon zijn vanwege de onevenredige verdeling van zorgtaken.

lees verder

Artikelen

HRM-evolutie in Nederland en Vlaanderen: 25 jaar in retrospectief

07 / 05 / 2024|

Het vervolgartikel van het Tijdschrift voor HRM onderzoekt de 25-jarige ontwikkeling van HRM-onderzoek in Nederland en Vlaanderen, van institutionele naar organisatorische perspectieven. Het identificeert uitdagingen, toekomstperspectieven en benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen wetenschap en praktijk.

Columns

De schaduwkant van HRM

15 / 04 / 2024|

Al goedbedoelde ondersteuning van HRM'ers ten spijt, soms kan het ook te veel van het goede zijn. Te veel ondersteuning vanuit de organisatie kan juist risico’s opleveren voor de prestaties en het welzijn van medewerkers. Deze schaduwzijde is nog onderbelicht.

Diplomaterreur… aanslag op kansengelijkheid

01 / 03 / 2024|

De "diplomaterreur" houdt duizenden werklozen buiten de arbeidsmarkt door discriminatie op basis van diploma's. CNV en AWVN pleiten voor een arbeidsmarkt gebaseerd op vaardigheden, niet alleen diploma's. Onderzoek naar skillspaspoorten toont potentieel, maar meer empirisch bewijs en grootschalig onderzoek zijn nodig voor een effectieve implementatie.

Recensies

Middenmanagement: van nutteloze leemlaag tot onmisbare strategische schakel

14 / 05 / 2024|

Middenmanagement ondergaat een herwaardering, tegengesteld aan eerdere trends van zelfsturende teams. "Leading from the Middle" belicht de cruciale rol van middenmanagers in strategie en innovatie. Het boek schetst vier essentiële rollen en biedt praktische en theoretische inzichten, maar mist strakke definities en richt zich op discussie en reflectie over leiderschap en cultuur.

The dark side – waarover er gezwegen wordt op de werkvloer

23 / 01 / 2024|

In "The Dark Side" daagt Peggy De Prins, professor sustainable HRM, werknemers, leidinggevenden en HR-professionals uit om de stilte over onderwerpen als #MeToo en HR-praktijken te doorbreken. Het boek bespreekt twintig dark sides, biedt handvatten voor dialoog en benadrukt realistisch perspectief met tips voor medewerkers, leidinggevenden en HR-professionals.

Events

Online launchevent van vernieuwde XpertHR

XpertHR ontwikkelde nieuwe producten om hun visie en richting uit te breiden. Voor een volledig begrip van de transformatie van XpertHR, lanceert onze partner een webinar voor klanten, prospects en partners.

Dutch HRM Network conference: Call for abstracts

Van 6 tot en met 8 november 2024 vindt de 13de internationale conferentie van het Dutch HRM Network plaats aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Centraal in het thema dit jaar staat een blik op de toekomst van HRM en werk

Boeksignalering

Groeimindset

18 / 03 / 2024|

Sportpsychologen Bart Heuvingh en Tim Koning ontwikkelden de open hand-methode waarmee talloze sporters, studenten, docenten, ouders, werknemers en managers geholpen werden met het aanleren van een nieuwe mindset: de groeimindset - een mindset die je leert anders te kijken naar de eigen prestaties en meer te vertrouwen op het eigen leervermogen.

Als alle breinen werken

04 / 01 / 2024|

‘Als alle breinen werken’ biedt neuro-divergente medewerkers een nieuw perspectief op hun neurodiversiteit en de eigen capaciteiten en reikt hun omgeving hulpmiddelen aan voor het volledig benutten van die capaciteiten.

Overig nieuws

Auteurs gezocht: Themanummer Algoritmisch HRM

13 / 02 / 2024|

Algoritme en kunstmatige intelligentie binnen het HRM domein De wereldwijde toepassing van technologieën als algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI) neemt in sneltreinvaart toe. Deze ‘slimme’ [...]

Enquête: Design Thinking

09 / 11 / 2023|

LEZERSENQUÊTE | Help ons met jouw waardevolle inzichten Dit jaar werkt het Tijdschrift van HRM samen met een groep masterstudenten van de Erasmus Universiteit. [...]