Employer branding ook effectief bij ‘negatief’ product

Sanne Fijneman-Ghielen, Rein De Cooman | 21 / 09 / 2021 | Tags: Werving, Employer branding, HRM

Een positief productimago kan helpen bij het vinden van nieuwe werknemers. Dat blijkt uit meerdere studies. Maar werkt employer branding ook bij een negatief imago of een negatief product? Onderzoeker Sanne Fijneman-Ghielen en Rein De Cooman keken naar (potentiële) werknemers in de tabaksindustrie en concluderen dat employer branding ook effectief kan zijn voor het aantrekken en behouden van personeel binnen organisaties met een eerder negatief product- en/of dienstimago.

Drie patronen

In de casestudie werd gekeken naar nieuwe, potentiële werknemers, naar huidige werknemers en naar het organisatieperspectief. Als het gaat om het aantrekken van nieuwe werknemers zien de onderzoekers drie patronen. Een derde vindt het geen enkel probleem dat het product (tabak) een negatief imago heeft. Twee derde wordt wel beïnvloed door het negatieve imago, waarvan de helft twijfelt en de andere helft absoluut niet voor een tabaksproducent wil werken.

lees verder

Download hier de volledige pdf

 

Artikelen

Hoe pak je arbeidsmarktdiscriminatie aan

03 / 09 / 2021|

Bepaalde groepen hebben een achterstand op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het objectiveren van de sollicitatieprocedure, het veranderen en naleven van een sociale norm en het inzetten op bewustwording van stereotypen en vooroordelen kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van dit soort discriminatie.

Uit de crisis met meer ‘fun’ op de werkvloer

22 / 08 / 2021|

Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van hun medewerkers bij het omgaan met moeilijke omstandigheden, zoals de coronacrisis. Ze kunnen werknemers aanmoedigen hun werk op een speelde manier in te richten om zo het plezier te vergroten. Playful Work Design helpt daarbij.

Columns

Ode aan onrust

08 / 09 / 2021|

We werken ons niet alleen te pletter, maar staan ook onder druk. Door toenemende tijdsdruk en emotionele belasting. Sluipenderwijs en onvermijdelijk neemt die belasting alleen maar toe.

Einsteins in uw bedrijf

24 / 06 / 2021|

Organisaties die hoogbegaafden in dienst hebben, hebben een schat aan creatieve en innovatieve energie en probleemoplossend vermogen in huis. Helaas wordt dit potentieel vaak niet herkend of wordt het onderdrukt, waardoor het onbenut blijft.

Recensies

Het Polderkartel

10 / 06 / 2021|

De huidige arbeidsverhoudingen worden in historisch perspectief geplaatst en de lezer wordt op zijn minst gedwongen om na te denken over de toekomst van arbeidsverhoudingen in Nederland

Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? (and how to fix it)

23 / 02 / 2021|

Het boek ontkracht enkele typische vooroordelen over gender en leiderschap. Het biedt ook een andere kijk op de materie dan de gangbare benadering die vrouwen oproept meer zelfvertrouwen (hoogmoed?) te vertonen en de daarmee gelinkte doelstelling van organisaties voor meer vrouwen in een leiderschapsrol.

Events

Boeksignalering

Het Prestatiemenu

16 / 09 / 2021|

Regelmatig duikt in onderzoeks- en opinieartikelen het pleidooi op voor het afschaffen van de beoordelingsgesprekken in organisaties. Hoewel hier best veel voor valt te zeggen, is dat tot op heden niet gebeurd. Wel verandert de vorm en de inhoud van die gesprekken met enige regelmaat.

Overig nieuws