Stimuleren van leren en innoveren is integrale uitdaging

Wouter van der Torre, Sarike Verbiest, Paul Preenen, Linda Koopmans, Roos van den Bergh, Marieke van den Tooren | 12 / 10 / 2020 | Tags: Leren, ontwikkelen, innovatie, organisatiemodel

Het stimuleren van leren en innoveren van medewerkers gebeurt niet alleen op HR-afdelingen. Het is een integrale uitdaging voor HR-professionals, managers, OR en medewerkers zelf. Dat schrijven onderzoekers van TNO in hun artikel Lerende en innovatieve organisaties. Een integraal organisatiemodel en praktijkvoorbeelden uit de IT.

Door snelle technologische ontwikkelingen worden innovatie en ‘leven lang ontwikkelen’ steeds urgenter. Maar hoe bevorder je innovatief en lerend gedrag bij medewerkers? Om hier meer inzicht in te krijgen, hebben de onderzoekers een theoretisch model ontwikkeld waarin de belangrijkste stimulerende factoren voor (informeel) leren en (sociale) innovatie zijn opgenomen. Dit model is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over onder meer informeel leren, lerende organisaties, werkplekleren, sociale innovatie en intrapreneurship.

lees verder

Download hier de volledige pdf

 


Lezersoproep: Doet u onderzoek naar Covid-19 en HR?

De coronacrisis heeft een enorme impact op de arbeidsmarkt, op ons werk en onze werkbeleving en daarmee ook op het HRM-vakgebied. Tijdschrift voor HRM heeft als doel een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk, en we nodigen onderzoekers die empirisch onderzoek hebben gedaan naar de impact van corona op arbeid en HR-gerelateerde zaken van harte uit om een artikel over hun onderzoek bij ons in te dienen. Voor de artikelen gelden de reguliere auteursrichtlijnen, waarbij we de betekenis van de uitkomsten voor de HR-professional niet mogen ontbreken. Gezien de urgentie van het thema streven wij – bij geschiktheid – naar een versnelde reviewprocedure om het artikel binnen afzienbare tijd te plaatsen.

Uw artikelvoorstel kunt u mailen naar redactie@tijdschriftvoorhrm.nl

Artikelen

Kwaliteitseisen werknemers nemen toe

31 / 08 / 2020|

De toegenomen werkdruk heeft te maken met een complexe wisselwerking tussen allerlei facetten van het werk, de beroepsbeoefenaren en de maatschappelijke context.

Columns

Het CV het raam uit

21 / 07 / 2020|

Het verplichte CV als startpunt van je selectieprocedure kan het raam uit. Ons ingesleten patroon in de manier waarop wij sollicitanten en banen aan elkaar knopen, moet nu eindelijk eens op waarde geschat worden. Want het CV is een nuttig naslagwerk, maar niet de ideale voorspeller die we erin denken te zien. En toch beginnen we een selectieprocedure altijd met een CV.

Wat als de uitgebluste kassière plots een heldenstatus krijgt?

02 / 06 / 2020|

Elke avond om 20u wordt er een warm applaus gegeven voor alle medewerkers in de zorg, maar ook voor alle medewerkers in de retail of andere essentiële sectoren. De kassières in mijn supermarkt zijn plots vriendelijker geworden, er heerst een positieve sfeer van wederzijds respect en van positieve verstandhouding. Hoe dit komt? Heel simpel, door de coronacrisis krijgen enkele basis HR-wetmatigheden opnieuw zuurstof.

Recensies

Strategische Personeelsplanning à la Carte

19 / 10 / 2020|

Met Strategische Personeelsplanning à la Carte. Van pragmatisch tot professioneel heeft hij een mooie nieuwe loot aan de stam toegevoegd. De titel en ondertitel geven precies de toegevoegde waarde van dit boek.

Onmacht: in samenleving en organisatie

15 / 07 / 2020|

De auteurs geven in het boek vooral aandacht aan het systeemniveau. In hun ervaring is dat het minst begrepen niveau. Zij schetsen de verwarring die kan ontstaan, omdat organisaties zowel doelmatig ontworpen constructies zijn als de beschikking hebben over levende zelfsturende eigenschappen.

Events

Congres HRM-lectorennetwerk - 6 november (online)

Impact van HRM-praktijkonderzoek - Ben jij HRM docent, medewerker of onderzoeker van een hogeschool, onderzoeker bij een instituut of andere kennisinstelling, HRM-adviseur, (HR-)consultant of leidinggevende van een bedrijf, dan is dit congres iets voor jou!

Boeksignalering

Aan de Slag met Duurzame Inzetbaarheid

14 / 10 / 2020|

Aan de Slag met Duurzame Inzetbaarheid. Van dialoog naar rendement. In aan de slag met duurzame inzetbaarheid introduceert Peter Dona een nieuw fenomeen: de Duurzame [...]

Een Tesla inparkeren kan iedereen

07 / 10 / 2020|

Een Tesla inparkeren kan iedereen. Leiderschap in digitale transformatie Als leiderschap zo cruciaal is voor het laten slagen van een digitale transformatie, waarom zijn er [...]

Overig nieuws

25% korting op de Canon van HRM

26 / 05 / 2020|

Lezers van het Tijdschrift voor HRM kunnen de Canon van HRM nu kopen met 25% korting. Gebruik het bijgaande bestelformulier.