Ongelijkheid: Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de arbeidsverhoudingen

Maarten Keune, Wike Been, Frank Tros | 22 / 11 / 2020 | Tags: Arbeidsverhoudingen, Ongelijkheid, Diversiteit

De arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen in Nederland zijn in de afgelopen jaren sterk veranderd. Op de arbeidsmarkt is diversiteit, fragmentatie en ongelijkheid toegenomen en de macht is meer en meer komen te liggen aan de werkgeverskant. Dat concluderen Maarten Keune, Wike Been en Frank Tros van de Universiteit van Amsterdam in hun onderzoek Ongelijkheid: Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de arbeidsverhoudingen. Blijvende loonmatiging en verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn het gevolg.

De representativiteit en legitimiteit van met name vakbonden staat onder druk, bijvoorbeeld omdat steeds minder mensen lid zijn van een vakbond. Er zijn steeds vaker conflicten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties onderling en de relaties zijn minder gericht op consensus. Deze hedendaagse machtsverhouding zijn waarschijnlijk een groot struikelblok voor het overleg in de polder, aldus de onderzoekers. De sociale partners blijken steeds minder in staat om consensus te bereiken op de sociaaleconomische kernthema’s van vandaag de dag.

lees verder

Download hier de volledige pdf

 


Lezersoproep: Doet u onderzoek naar Covid-19 en HR?

De coronacrisis heeft een enorme impact op de arbeidsmarkt, op ons werk en onze werkbeleving en daarmee ook op het HRM-vakgebied. Tijdschrift voor HRM heeft als doel een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk, en we nodigen onderzoekers die empirisch onderzoek hebben gedaan naar de impact van corona op arbeid en HR-gerelateerde zaken van harte uit om een artikel over hun onderzoek bij ons in te dienen. Voor de artikelen gelden de reguliere auteursrichtlijnen, waarbij we de betekenis van de uitkomsten voor de HR-professional niet mogen ontbreken. Gezien de urgentie van het thema streven wij – bij geschiktheid – naar een versnelde reviewprocedure om het artikel binnen afzienbare tijd te plaatsen.

Uw artikelvoorstel kunt u mailen naar redactie@tijdschriftvoorhrm.nl

Artikelen

Lang leve leren!

13 / 11 / 2020|

De coronamaatregelen hebben in het afgelopen half jaar het werk voor velen van ons ingrijpend doen veranderen. Artsen, verpleegkundigen en ander verzorgend personeel maakten overuren; supermarktpersoneel en pakketbezorgers eveneens. Bedrijven draaiden soms op halve kracht omdat aanvoerlijnen stagneerden, of zochten naar wegen om de terugvallende vraag op te vangen door andere producten te maken. De rest van Nederland werkte vanuit huis of zat thuis omdat werk (tijdelijk) wegviel. Onze digitale geletterdheid werd op de proef gesteld. Velen hebben in korte tijd de mogelijkheden en beperkingen van online werken en vergaderen via Teams of Zoom zich eigen moeten maken.

Herken en faciliteer uw innovatieve medewerker!

26 / 10 / 2020|

Wat maakt dat sommige werknemers uit zichzelf innovaties initiëren? En welke factoren zijn daarop van invloed? Promovendus Henk Jan van Essen (Universiteit Twente en Saxion Hogeschool) deed een case studie bij Philips Research onder begeleiding van co-promotor Jan de Leede (UT) en zij concluderen dat zowel persoonskenmerken, autonomie, de werkomgeving en contacten met de buitenwereld belangrijk zijn.

Columns

Evidence-based HR op de werkvloer? Vertel een verhaal!

06 / 11 / 2020|

Evidence-based HRM, een hot topic anno 2020. Organisaties investeren duizenden euro’s in het ontwerpen van HR-datasystemen en de uitrol van medewerkersonderzoeken. HR-professionals werken samen met datawetenschappers om bruikbare inzichten te verkrijgen uit de bestaande personeelsdata. Sommige HR-professionals wenden zich...

Het CV het raam uit

21 / 07 / 2020|

Het verplichte CV als startpunt van je selectieprocedure kan het raam uit. Ons ingesleten patroon in de manier waarop wij sollicitanten en banen aan elkaar knopen, moet nu eindelijk eens op waarde geschat worden. Want het CV is een nuttig naslagwerk, maar niet de ideale voorspeller die we erin denken te zien. En toch beginnen we een selectieprocedure altijd met een CV.

Recensies

Strategische Personeelsplanning à la Carte

19 / 10 / 2020|

Met Strategische Personeelsplanning à la Carte. Van pragmatisch tot professioneel heeft hij een mooie nieuwe loot aan de stam toegevoegd. De titel en ondertitel geven precies de toegevoegde waarde van dit boek.

Onmacht: in samenleving en organisatie

15 / 07 / 2020|

De auteurs geven in het boek vooral aandacht aan het systeemniveau. In hun ervaring is dat het minst begrepen niveau. Zij schetsen de verwarring die kan ontstaan, omdat organisaties zowel doelmatig ontworpen constructies zijn als de beschikking hebben over levende zelfsturende eigenschappen.

Events

Boeksignalering

Aan de Slag met Duurzame Inzetbaarheid

14 / 10 / 2020|

Aan de Slag met Duurzame Inzetbaarheid. Van dialoog naar rendement. In aan de slag met duurzame inzetbaarheid introduceert Peter Dona een nieuw fenomeen: de Duurzame [...]

Een Tesla inparkeren kan iedereen

07 / 10 / 2020|

Een Tesla inparkeren kan iedereen. Leiderschap in digitale transformatie Als leiderschap zo cruciaal is voor het laten slagen van een digitale transformatie, waarom zijn er [...]

Overig nieuws

In memoriam: dr. Ton Korver

20 / 11 / 2020|

Op 12 november 2020 is onze (ex-)collega dr. Ton Korver overleden. In zijn overlijdensbericht stond: “Hij heeft er een punt achter gezet. De pijn en de vermoeidheid werden hem teveel.” Dat zegt veel over Ton: vechten zolang het kan,