Deeltijdpensioen: ervaren belemmeringen bij werknemers en werkgevers

Hanna van Solinge, Harry van Dalen, Kène Henkens | 27 / 7 / 2020 | Tags: Pensioen, deeltijd, duurzame inzetbaarheid, flexibilisering van arbeid, HR-beleid

Deeltijdpensioen wordt gezien als een veelbelovend instrument om langer doorwerken voor meer mensen mogelijk te maken. In dit artikel onderzochten we het gebruik van en de belangstelling voor deeltijdpensionering, en de belemmeringen om van deeltijdpensioen gebruik te maken. Dit vanuit het perspectief van de werknemer én de werkgever. Er is gebruikgemaakt van twee databronnen: een groep van werknemers van 60 jaar en ouder, gevolgd over de periode 2015-2018, en een groep van Nederlandse werkgevers met meer dan 10 werknemers in 2019. De resultaten van deze studie laten zien dat er onder werknemers aanzienlijke belangstelling is voor deeltijdpensioen, maar dat er nog weinig daadwerkelijk gebruikt van wordt gemaakt. Mensen informeren zich maar beperkt en dan vooral over de financiële consequenties.

Voor werknemers liggen belemmeringen voor een belangrijk deel in de institutionele sfeer (men denkt dat het te duur is en de regels te ingewikkeld zijn), op de werkvloer (men denk dat het in de functie niet goed mogelijk is) en in het ontbreken van rolmodellen. De door werkgevers gepercipieerde belangrijkste belemmeringen zijn min of meer eender. Werkgevers zien de financiële consequenties van de regeling voor de werknemer als grootste struikelblok. Daarnaast wordt ook de onbekendheid van de regeling als een belangrijke belemmering genoemd. Overigens zien werkgevers deeltijdpensioen vooral als een privézaak van de werknemer, en wordt deeltijdpensioen in slechts geringe mate actief gestimuleerd binnen de ondervraagde organisaties.

Download hier de volledige pdf

Artikelen

Werkgeversmaatregelen voor langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid

10 / 07 / 2020|

Uit de resultaten blijkt dat werkgevers nog altijd meer ontziemaatregelen treffen dan stimuleringsmaatregelen en dat het gebruik van maatwerkafspraken toeneemt. Grote bedrijven, non-profit bedrijven en bedrijven die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie treffen vaker maatregelen voor langer doorwerken. Daarnaast zien we bij werknemers een positieve trend in indicatoren voor duurzame inzetbaarheid, te weten de leeftijd tot waarop men wil en denkt te kunnen doorwerken en de inschatting van de eigen arbeidsmarktpositie

HRM en performance: Wat is er bereikt?

30 / 06 / 2020|

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van wat er bereikt is op gebied van HRM en Performance onderzoek. De voornaamste bevindingen worden gepresenteerd in de vorm van de uitkomsten van review studies en meta-analyses

Columns

Het CV het raam uit

21 / 07 / 2020|

Het verplichte CV als startpunt van je selectieprocedure kan het raam uit. Ons ingesleten patroon in de manier waarop wij sollicitanten en banen aan elkaar knopen, moet nu eindelijk eens op waarde geschat worden. Want het CV is een nuttig naslagwerk, maar niet de ideale voorspeller die we erin denken te zien. En toch beginnen we een selectieprocedure altijd met een CV.

Wat als de uitgebluste kassière plots een heldenstatus krijgt?

02 / 06 / 2020|

Elke avond om 20u wordt er een warm applaus gegeven voor alle medewerkers in de zorg, maar ook voor alle medewerkers in de retail of andere essentiële sectoren. De kassières in mijn supermarkt zijn plots vriendelijker geworden, er heerst een positieve sfeer van wederzijds respect en van positieve verstandhouding. Hoe dit komt? Heel simpel, door de coronacrisis krijgen enkele basis HR-wetmatigheden opnieuw zuurstof.

Recensies

Onmacht: in samenleving en organisatie

15 / 07 / 2020|

De auteurs geven in het boek vooral aandacht aan het systeemniveau. In hun ervaring is dat het minst begrepen niveau. Zij schetsen de verwarring die kan ontstaan, omdat organisaties zowel doelmatig ontworpen constructies zijn als de beschikking hebben over levende zelfsturende eigenschappen.

Hoe goed werkt Nederland?

30 / 06 / 2020|

De periode 2009 tot 2020 kan – vanuit economisch perspectief – worden beschouwd als een interbellum. Van de financiële crisis van 2008 / 2009 tot de coronacrisis van 2020, met in ons land vanaf het derde kwartaal van 2014 een ongekend groei. Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen hebben in deze tijd een grote dynamiek laten zien. Het boek Hoe werkt Nederland? geeft daarvan een mooi overzicht. Het is geschreven door negentien auteurs, allen werkzaam bij of nauw verbonden aan AIAS, een onderzoeksinstituut dat is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Events

Boeksignalering

Van Tanker naar Speedboat

14 / 07 / 2020|

Van Tanker naar Speedboot – maak van je medewerkers de motor van innovatie Een wereld in permanente verandering vraagt om flexibele, adaptieve organisaties. Toch gedragen [...]

HR Tech

07 / 07 / 2020|

HR Tech – transformatie van HR door toepassing van technologie Volgens auteur Peter Runhaar is één ding zeker: technologie verandert het HR-vak. Geheel en volledig. [...]

Overig nieuws

25% korting op de Canon van HRM

26 / 05 / 2020|

Lezers van het Tijdschrift voor HRM kunnen de Canon van HRM nu kopen met 25% korting. Gebruik het bijgaande bestelformulier.