Juiste ondersteuning voor jongeren met arbeidsbeperking nodig voor inclusiever arbeidsbeleid

Dr. J.F. Ybema en prof. dr. M.C.W. Peeters.| 28/ 03 / 2024 | Tags: arbeidsbeperking, jongeren, werkbeleving, werkprestatie, match

Het is van cruciaal belang dat werkgevers investeren in het afstemmen van werkzaamheden op de mogelijkheden en wensen van jongeren met een arbeidsbeperking. Dat blijkt uit de recente studie ‘Werkbeleving en functioneren van jonge werknemers met een arbeidsbeperking’ van Jan Fekke Ybema en Maria Peeters. Met de juiste ondersteuning waarbij gebruikt wordt gemaakt van theoretische inzichten over waardevol werk met uitdagende taakeisen in combinatie met voldoende en passende hulpbronnen (job demands-resources model), dat past bij de capaciteiten en wensen van de werknemer (person-job fit) en dat ruimte biedt om het werk zelf verder aan te passen (job crafting) zullen deze jongeren goed kunnen blijven functioneren in hun werk.

Onderzoeksmethodologie

Het onderzoek richtte zich op 53 jonge werknemers met een arbeidsbeperking, 65 jonge werknemers zonder arbeidsbeperking die vergelijkbaar werk verrichten, en 76 werkgevers die hun perspectief deelden. Opvallend genoeg bleek uit de resultaten dat jongeren met en zonder arbeidsbeperking in veel opzichten hun werk op een vergelijkbare manier ervoeren. Echter, er waren wel enkele significante verschillen; jongeren met een arbeidsbeperking rapporteerden bijvoorbeeld aanzienlijk:

  • minder werkdruk;
  • meer sociale steun;
  • maar ook een minder goede match tussen de taakeisen en hun vaardigheden dan jongeren zonder arbeidsbeperking.

Interessant genoeg verschilden de bevlogenheid en zelf-gerapporteerde werkprestaties niét tussen beide groepen jongeren.

lees verder

Download hier de volledige pdf

Artikelen

Columns

De schaduwkant van HRM

15 / 04 / 2024|

Al goedbedoelde ondersteuning van HRM'ers ten spijt, soms kan het ook te veel van het goede zijn. Te veel ondersteuning vanuit de organisatie kan juist risico’s opleveren voor de prestaties en het welzijn van medewerkers. Deze schaduwzijde is nog onderbelicht.

Diplomaterreur… aanslag op kansengelijkheid

01 / 03 / 2024|

De "diplomaterreur" houdt duizenden werklozen buiten de arbeidsmarkt door discriminatie op basis van diploma's. CNV en AWVN pleiten voor een arbeidsmarkt gebaseerd op vaardigheden, niet alleen diploma's. Onderzoek naar skillspaspoorten toont potentieel, maar meer empirisch bewijs en grootschalig onderzoek zijn nodig voor een effectieve implementatie.

Recensies

The dark side – waarover er gezwegen wordt op de werkvloer

23 / 01 / 2024|

In "The Dark Side" daagt Peggy De Prins, professor sustainable HRM, werknemers, leidinggevenden en HR-professionals uit om de stilte over onderwerpen als #MeToo en HR-praktijken te doorbreken. Het boek bespreekt twintig dark sides, biedt handvatten voor dialoog en benadrukt realistisch perspectief met tips voor medewerkers, leidinggevenden en HR-professionals.

De burn-out paradox: Geschiedenis van een ongrijpbare maatschappijziekte

22 / 12 / 2023|

De schrijver van het boek 'De burn-out paradox' laat zijn lezer uitgebreid stilstaan bij de huidige, maar ook vroegere betekenissen van deze maatschappijziekte, waarbij de tijdgeest en de maatschappelijke context als belangrijke factoren worden aangewend om de vlag en lading van burn-out door de tijd te begrijpen.

Events

Online launchevent van vernieuwde XpertHR

XpertHR ontwikkelde nieuwe producten om hun visie en richting uit te breiden. Voor een volledig begrip van de transformatie van XpertHR, lanceert onze partner een webinar voor klanten, prospects en partners.

Dutch HRM Network conference: Call for abstracts

Van 6 tot en met 8 november 2024 vindt de 13de internationale conferentie van het Dutch HRM Network plaats aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Centraal in het thema dit jaar staat een blik op de toekomst van HRM en werk

Boeksignalering

Groeimindset

18 / 03 / 2024|

Sportpsychologen Bart Heuvingh en Tim Koning ontwikkelden de open hand-methode waarmee talloze sporters, studenten, docenten, ouders, werknemers en managers geholpen werden met het aanleren van een nieuwe mindset: de groeimindset - een mindset die je leert anders te kijken naar de eigen prestaties en meer te vertrouwen op het eigen leervermogen.

Als alle breinen werken

04 / 01 / 2024|

‘Als alle breinen werken’ biedt neuro-divergente medewerkers een nieuw perspectief op hun neurodiversiteit en de eigen capaciteiten en reikt hun omgeving hulpmiddelen aan voor het volledig benutten van die capaciteiten.

Overig nieuws

Auteurs gezocht: Themanummer Algoritmisch HRM

13 / 02 / 2024|

Algoritme en kunstmatige intelligentie binnen het HRM domein De wereldwijde toepassing van technologieën als algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI) neemt in sneltreinvaart toe. Deze ‘slimme’ [...]

Enquête: Design Thinking

09 / 11 / 2023|

LEZERSENQUÊTE | Help ons met jouw waardevolle inzichten Dit jaar werkt het Tijdschrift van HRM samen met een groep masterstudenten van de Erasmus Universiteit. [...]