Werkzoekende heeft in coronatijd andere prioriteiten

Jolien Stremersch en Greet Van Hoye | 17 / 02 / 2021 | Tags: Covid-19, coronacrisis, werk zoeken

De coronacrisis heeft voor een verschuiving in prioriteiten gezorgd bij mensen die op zoek zijn naar een baan. Zaken als werkzekerheid, een goede leidinggevende en de juiste balans tussen werk en privéleven, zijn belangrijker geworden. De inhoud van een baan is juist minder belangrijk dan voor de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Jolien Stremersch en Greet Van Hoye van de Universiteit Gent naar de gevolgen van de Covid-19-crisis voor werkzoekenden.

In het onderzoek naar het werkzoekproces en psychisch welzijn van werkzoekenden tijdens de coronacrisis wordt gekeken hoe werkzoekenden reageren op deze veranderingen. Daarvoor werden ruim 300 werkzoekenden uit Vlaanderen bevraagd over hun activiteiten en ervaringen met zoeken naar werk. Dit gebeurde tijdens de eerste fase van de coronacrisis in het voorjaar van 2020. Naast andere prioriteiten, zoals het belang van werkzekerheid, bleek de coronacrisis ook een negatieve invloed te hebben op het psychisch welzijn van de werkzoekenden. De bezorgheid om geen baan te vinden nam toe en één op drie werkzoekenden vertoonde ernstige stressklachten. Het mentaal welbevinden was beduidend lager dan vóór de coronacrisis en bovendien veel lager dan dat van de gemiddelde Vlaming in dezelfde periode.

lees verder

Download hier de volledige pdf

 


Lezersoproep: Doet u onderzoek naar Covid-19 en HR?

De coronacrisis heeft een enorme impact op de arbeidsmarkt, op ons werk en onze werkbeleving en daarmee ook op het HRM-vakgebied. Tijdschrift voor HRM heeft als doel een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk, en we nodigen onderzoekers die empirisch onderzoek hebben gedaan naar de impact van corona op arbeid en HR-gerelateerde zaken van harte uit om een artikel over hun onderzoek bij ons in te dienen. Voor de artikelen gelden de reguliere auteursrichtlijnen, waarbij we de betekenis van de uitkomsten voor de HR-professional niet mogen ontbreken. Gezien de urgentie van het thema streven wij – bij geschiktheid – naar een versnelde reviewprocedure om het artikel binnen afzienbare tijd te plaatsen.

Uw artikelvoorstel kunt u mailen naar redactie@tijdschriftvoorhrm.nl

Artikelen

Voor en nadelen bij brede inzetbaarheid in het midden- en kleinbedrijf

18 / 01 / 2021|

Brede inzetbaarheid van personeel wordt gezien als een manier voor bedrijven om in te spelen op schommelingen in de vraag naar arbeid. Het kan daarmee een alternatief vormen voor een flexibele schil of het kan samen met een flexibele schil worden ingezet. Een team onderzoekers van TNO onderzocht onder leiding van Sarike Verbiest wat de effecten van brede inzetbaarheid voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen zijn.

Duurzame inzetbaarheid in de industrie is ondergeschoven kindje

05 / 01 / 2021|

Hoewel duurzame inzetbaarheid al jaren hoog op de HRM-agenda staat, lukt het veel organisaties niet om hierin slagen te maken. Ook in de industrie is dat aan de orde, terwijl duurzame inzetbaarheid juist in deze sector nodig is in het licht van veranderingen in het werk als gevolg van innovaties. Via praktijkgericht onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag wat nodig is om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de Nederlandse industrie te bevorderen.

Columns

Spreken is zilver, zwijgen is niet altijd goud

23 / 02 / 2021|

Door het thuiswerken in coronatijd valt de informele dialoog tijdens de koffiemomenten weg. Daardoor vindt inspraak nog enkel via de hiërarchische weg of via de formele overlegorganen plaats. En wanneer dit al gebeurt, is dit puur virtueel. Een dubbele handicap dus.

Circulaire economie? Vergeet arbeid niet!

15 / 02 / 2021|

Arbeid speelt geen rol in de definities van een circulaire economie, maakt het geen deel uit van circulaire concepten en is het geen thema in het debat over de transitie naar een circulaire economie. En dat is opvallend.

Recensies

Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? (and how to fix it)

23 / 02 / 2021|

Het boek ontkracht enkele typische vooroordelen over gender en leiderschap. Het biedt ook een andere kijk op de materie dan de gangbare benadering die vrouwen oproept meer zelfvertrouwen (hoogmoed?) te vertonen en de daarmee gelinkte doelstelling van organisaties voor meer vrouwen in een leiderschapsrol.

Wendbaar worden met kleine stappen tegelijk

01 / 02 / 2021|

Net als in haar eerdere werk over strategische personeelsplanning maakt Moonen in dit boek een mooie vertaling van wetenschappelijke inzichten en concrete vragen van organisaties naar praktische suggesties om aan de slag te gaan.

Events

Boeksignalering

Werk heeft het gebouw verlaten.

25 / 02 / 2021|

Het thuiswerken heeft een enorme vlucht genomen. Dat vraagt om meer dan thuis een beetje houtje-touwtje-online-kantoortje spelen. De vraag is hoe we de organisatiecultuur erop aanpassen.

Introvert Leiderschap

09 / 02 / 2021|

Op basis van onderzoek onder vierhonderd introverte leiders – verspreid over de wereld – en een aantal interviews met introverte leiders uit binnen- en buitenland, laat zij zien wat hun meerwaarde is en hoe zij in hun werk optimaal tot hun recht komen.

Overig nieuws

Nieuw redactielid: Thijs van Loon

10 / 02 / 2021|

Thijs van Loon (1969) is per 1 februari 2021 toegetreden tot de redactie van Tijdschrift voor HRM. Thijs is Director Reward & People Experience bij [...]