Brede inzetbaarheid in het midden- en kleinbedrijf

Sarike Verbiest et al. | 18 / 01 / 2021 | Tags: flexibiliteit van arbeid, brede inzetbaarheid, mkb, organisatieflexibiliteit

Brede inzetbaarheid van personeel wordt gezien als een manier voor bedrijven om in te spelen op schommelingen in de vraag naar arbeid. Het kan daarmee een alternatief vormen voor een flexibele schil of het kan samen met een flexibele schil worden ingezet. Een team onderzoekers van TNO en Windesheim onderzocht wat de effecten van brede inzetbaarheid voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen zijn.

Aan de hand van twee casebedrijven laat het rapport zien dat bredere inzetbaarheid zowel positieve als negatieve effecten kan hebben op verschillende factoren die voor het bedrijf en de medewerkers van belang zijn. De auteurs onderzochten wat de te verwachten effecten voor bedrijf én personeel zijn van verschillende uitwerkingen van brede inzetbaarheid. Ze keken naar zes indicatoren: personele kosten, efficiency, innovatie, klanttevredenheid, vakmanschap en kwaliteit van arbeid.

lees verder

Download hier de volledige pdf

 


Lezersoproep: Doet u onderzoek naar Covid-19 en HR?

De coronacrisis heeft een enorme impact op de arbeidsmarkt, op ons werk en onze werkbeleving en daarmee ook op het HRM-vakgebied. Tijdschrift voor HRM heeft als doel een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk, en we nodigen onderzoekers die empirisch onderzoek hebben gedaan naar de impact van corona op arbeid en HR-gerelateerde zaken van harte uit om een artikel over hun onderzoek bij ons in te dienen. Voor de artikelen gelden de reguliere auteursrichtlijnen, waarbij we de betekenis van de uitkomsten voor de HR-professional niet mogen ontbreken. Gezien de urgentie van het thema streven wij – bij geschiktheid – naar een versnelde reviewprocedure om het artikel binnen afzienbare tijd te plaatsen.

Uw artikelvoorstel kunt u mailen naar redactie@tijdschriftvoorhrm.nl

Artikelen

Duurzame inzetbaarheid in de industrie is ondergeschoven kindje

05 / 01 / 2021|

Hoewel duurzame inzetbaarheid al jaren hoog op de HRM-agenda staat, lukt het veel organisaties niet om hierin slagen te maken. Ook in de industrie is dat aan de orde, terwijl duurzame inzetbaarheid juist in deze sector nodig is in het licht van veranderingen in het werk als gevolg van innovaties. Via praktijkgericht onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag wat nodig is om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de Nederlandse industrie te bevorderen.

Winst te behalen bij medewerkersparticipatie Politie

07 / 12 / 2020|

Bij de Nationale Politie is het heel vanzelfsprekend dat medewerkers betrokken worden bij beslissingen over hoe het werk uitgevoerd wordt. De ruimte om te participeren bij (beleids)beslissingen óver het werk, is veel beperkter.

Columns

‘De goede baan’ is aan herdefiniëring toe

04 / 01 / 2021|

Het lijkt erop dat het tijd is om ‘waarde(ring) van werk’ te herijken, en om in het verlengde van de wetenschappelijke discussie over ‘goed werk’ ook in het dagelijkse debat de definitie van ‘een goede baan’ te herzien. Het één (een goed salaris) sluit het ander (het leveren van een maatschappelijke bijdrage) natuurlijk niet uit, maar het is aan ons wat we waarderen in mensen en banen.

Evidence-based HR op de werkvloer? Vertel een verhaal!

06 / 11 / 2020|

Evidence-based HRM, een hot topic anno 2020. Organisaties investeren duizenden euro’s in het ontwerpen van HR-datasystemen en de uitrol van medewerkersonderzoeken. HR-professionals werken samen met datawetenschappers om bruikbare inzichten te verkrijgen uit de bestaande personeelsdata. Sommige HR-professionals wenden zich...

Recensies

Strategische Personeelsplanning à la Carte

19 / 10 / 2020|

Met Strategische Personeelsplanning à la Carte. Van pragmatisch tot professioneel heeft hij een mooie nieuwe loot aan de stam toegevoegd. De titel en ondertitel geven precies de toegevoegde waarde van dit boek.

Onmacht: in samenleving en organisatie

15 / 07 / 2020|

De auteurs geven in het boek vooral aandacht aan het systeemniveau. In hun ervaring is dat het minst begrepen niveau. Zij schetsen de verwarring die kan ontstaan, omdat organisaties zowel doelmatig ontworpen constructies zijn als de beschikking hebben over levende zelfsturende eigenschappen.

Events

Boeksignalering

Het Happy Office Manifest

23 / 12 / 2020|

Het Happy Office Manifest. De vier pijlers van een positieve werkcultuur. Het Happy Office Manifest van Maartje Wolff en Fennande van der Meulen is een [...]

Making your way

18 / 12 / 2020|

Making your way probeert bepaalde mythes rond succes te ontkrachten en een breder kader te bieden. Daarbij komen ook de minder glamoureuze aspecten van werk aan bod. Vallen en opstaan; bloed, zweet en tranen; meer dan het topje van de ijsberg.

Overig nieuws

Nieuw redactielid: Jorrit van Mierlo

21 / 01 / 2021|

Jorrit van Mierlo is per 1 januari 2020 toegetreden tot de redactie. Jorrit is werkzaam als adviseur onderzoek bij Instituut Gak. Hij is gepromoveerd aan [...]