Proactiviteit een onmisbaar element in agile werken

Melissa Twemlow & Maria Tims| 09/ 07 / 2024 | Tags: proactiviteit, zelfsturing, agile, teams

Vijf maanden observatie, drie zelfsturende agile teams en behoorlijk wat proactieve initiatieven. Een casestudie waarin onderzoekers Melissa Twemlow en Maria Tims meer inzicht kregen in wanneer teamleden geneigd waren om elkaars proactieve initiatieven te ondersteunen. Wat blijkt? Positieve reacties volgen sneller wanneer er over innovatieve initiatieven wordt gecommuniceerd, wanneer er tijdens reflectiemeetings over proactiviteit wordt gesproken, wanneer de klant de ruimte geeft om proactief te zijn en wanneer er wordt voortgebouwd op eerdere succesvolle initiatieven.

Sociale steun binnen agile teams nodig voor ontwikkelen proactief gedrag

In de moderne werkomgeving krijgt team gebaseerd werken en proactief gedrag steeds meer waarde. Het kersverse onderzoek naar proactiviteit in agile teams onderstreept dat. In het artikel ‘Proactief gedrag in agile teams stimuleren vereist positieve reacties van teamleden en klanten’ komt naar voren dat proactief gedrag in teamverband niet alléén de individuele prestaties van teamleden positief beïnvloedt. Ook kan de algehele werksituatie binnen het team verbeteren. Kanttekening; proactieve initiatieven worden niet altijd met open armen ontvangen. En dat hoeft ook niet. Maar, doordat het werken in een team steeds vaker als norm beschouwd wordt door organisaties, is het belangrijk om de manier waarop teamleden reageren op elkaars initiatieven te begrijpen en positieve reacties op collega-teamleden te bevorderen.

Wanneer men binnen een team sociale steun ervaart, zullen teamleden zich aangemoedigd voelen om zich proactiever te gedragen. Het gevolg? Werkprocessen verbeteren en de effectiviteit van het team wordt verhoogd. Nu is het wel noodzakelijk dat hiervoor ruimte is. Niet alleen binnen het team, maar ook daarbuiten.

lees verder

Artikelen

Proactiviteit een onmisbaar element in agile werken

09 / 07 / 2024|

Onderzoek van Twemlow en Tims toont aan dat proactief gedrag in agile teams wordt bevorderd door positieve reacties van teamleden en klanten, wat leidt tot betere werkprocessen en effectievere teams. Sociale steun is essentieel voor het stimuleren van proactiviteit.

Columns

Eén organisatie, twee werelden

01 / 07 / 2024|

Het onderzoek van KIS toont racisme op de werkvloer bij gemeenten. Medewerkers met een migratieachtergrond ervaren vaak racistische opmerkingen en uitsluiting bij promoties. Leidinggevenden zonder migratieachtergrond zijn zich hier vaak niet van bewust. Objectieve procedures en trainingen voor leidinggevenden kunnen helpen deze ongelijkheid te verminderen.

De schaduwkant van HRM

15 / 04 / 2024|

Alle goedbedoelde ondersteuning van HRM'ers ten spijt, soms kan het ook te veel van het goede zijn. Te veel ondersteuning vanuit de organisatie kan juist risico’s opleveren voor de prestaties en het welzijn van medewerkers. Deze schaduwzijde is nog onderbelicht.

Recensies

Middenmanagement: van nutteloze leemlaag tot onmisbare strategische schakel

14 / 05 / 2024|

Middenmanagement ondergaat een herwaardering, tegengesteld aan eerdere trends van zelfsturende teams. "Leading from the Middle" belicht de cruciale rol van middenmanagers in strategie en innovatie. Het boek schetst vier essentiële rollen en biedt praktische en theoretische inzichten, maar mist strakke definities en richt zich op discussie en reflectie over leiderschap en cultuur.

The dark side – waarover er gezwegen wordt op de werkvloer

23 / 01 / 2024|

In "The Dark Side" daagt Peggy De Prins, professor sustainable HRM, werknemers, leidinggevenden en HR-professionals uit om de stilte over onderwerpen als #MeToo en HR-praktijken te doorbreken. Het boek bespreekt twintig dark sides, biedt handvatten voor dialoog en benadrukt realistisch perspectief met tips voor medewerkers, leidinggevenden en HR-professionals.

Events

Online launchevent van vernieuwde XpertHR

XpertHR ontwikkelde nieuwe producten om hun visie en richting uit te breiden. Voor een volledig begrip van de transformatie van XpertHR, lanceert onze partner een webinar voor klanten, prospects en partners.

Dutch HRM Network conference: Call for abstracts

Van 6 tot en met 8 november 2024 vindt de 13de internationale conferentie van het Dutch HRM Network plaats aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Centraal in het thema dit jaar staat een blik op de toekomst van HRM en werk

Boeksignalering

Op zoek naar passend werk

12 / 06 / 2024|

In het boek 'Op zoek naar passend werk' onderzoekt arbeidspsycholoog Martha Meerman de impact van baanverlies tijdens de coronacrisis op twaalf individuen: van kamermeisje tot dirigent. Ze beschrijft obstakels, hulp bij herstel, en roept op tot dialoog over zinvol, duurzaam werk en bestaanszekerheid in de arbeidsmarkt.

Groeimindset

18 / 03 / 2024|

Sportpsychologen Bart Heuvingh en Tim Koning ontwikkelden de open hand-methode waarmee talloze sporters, studenten, docenten, ouders, werknemers en managers geholpen werden met het aanleren van een nieuwe mindset: de groeimindset - een mindset die je leert anders te kijken naar de eigen prestaties en meer te vertrouwen op het eigen leervermogen.

Overig nieuws

Auteurs gezocht: Themanummer Algoritmisch HRM

13 / 02 / 2024|

Algoritme en kunstmatige intelligentie binnen het HRM domein De wereldwijde toepassing van technologieën als algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI) neemt in sneltreinvaart toe. Deze ‘slimme’ [...]

Enquête: Design Thinking

09 / 11 / 2023|

LEZERSENQUÊTE | Help ons met jouw waardevolle inzichten Dit jaar werkt het Tijdschrift van HRM samen met een groep masterstudenten van de Erasmus Universiteit. [...]