Werkgevers voorzichtig positief over skillspaspoort

Hafid Ballafkih, Joop Zinsmeister, Najat Bay | 09 / 05 / 2022 | Tags: Skillspaspoort, Doorstroming, Werving en selectie

Een ‘skillspaspoort’ is in potentie een bruikbaar instrument voor een betere matching op de arbeidsmarkt. Dat vinden werkgevers. Toch voelen ze niet veel urgentie en voordat zo’n paspoort bruikbaar is, moet er nog het nodige gebeuren. Dat concluderen Hafid Ballafkih, Joop Zinsmeister en Najat Bay in hun verkenning.

In het onderzoek Het Skillspaspoort: Een eerste verkenning naar de wensen, behoeftes en randvoorwaarden van werkgevers verkent Ballafkih hoe werkgevers tegenover een skillspaspoort staan. Werkgevers zien potentie, zo blijkt. Over bepaalde aspecten van het. paspoort zijn ze enthousiast, en ze vergelijken die met bestaande onlineplatforms.  Tegelijkertijd voelen ze geen urgentie om ermee aan de slag te gaan. Ze zien het paspoort meer als een (digitaal) hulpmiddel om standaardgegevens in op te slaan dan als een middel om kandidaten beter te kunnen vergelijken. Op dat vlak vertrouwen ze liever op het sollicitatiegesprek, omdat ze daarin betekenis geven aan de competenties van sollicitanten.

lees verder

Download hier de volledige pdf

Artikelen

Betere gezondheid door minder nachtdiensten

30 / 03 / 2022|

Werken in ploegendiensten vergroot de kans op hart- en vaatziekten en diabetes. Vooral als het om veel en langdurige nachtdiensten gaat. Anders roosteren kan daarom zorgen voor gezondere werknemers.

‘Beoordelen heeft ook een bedrijfskundige kant’

04 / 03 / 2022|

Er is tegenwoordig veel aandacht voor beoordelingsgesprekken en aan wat er mis mee is. Dan wordt er gekeken naar de psychologische invalshoek van wat er mis kan gaan door beoordelingsfouten. Maar, zo zegt Jansen, er is ook een bedrijfskundige invalshoek. ‘Medewerkers krijgen betaald om te presteren en de afnemers van die prestatie mogen beoordelen of zij waar krijgen voor hun geld.

Columns

Les uit coronatijd: Kan niet, bestaat niet

12 / 04 / 2022|

Wat hebben we geleerd van twee jaar thuiswerken? Dat we bij het formuleren van nieuw thuiswerkbeleid definitief af moeten stappen van ‘nee, tenzij…’ en flexibel openstaan voor ‘ja, mits…’, vindt Debby Beckers, hoofddocent aan de Radboud Universiteit.

Objectief selecteren kun je leren

15 / 03 / 2022|

Arbeidsmarktdiscriminatie is nog steeds een gigantisch probleem in Nederland. En helaas krijgen HRM-studenten nog maar weinig ‘evidence based’ methodes aangereikt om discriminatie op de werkvloer en in werving en selectie te voorkomen.

Recensies

De CEO fluisteraar

13 / 05 / 2022|

Wie op zoek is naar handzame lijstjes, concrete stappenplannen en hapklare aanbevelingen kan dit boek beter terzijde leggen. Hoewel de lessen zeker praktisch van aard zijn, zet Kets de Vries zich tegelijkertijd nadrukkelijk af tegen simplistische oplossingen.

Rijnlands organiseren

10 / 11 / 2021|

Vooral degenen die – met Jaap Peters – van mening zijn dat we vastlopen met de huidige manier van organiseren en dat we niet terug moeten naar ‘het oude normaal’ is het een nuttig boek.

Events

Boeksignalering

Leidinggeven aan Zelforganisatie. Een paradox?

04 / 05 / 2022|

In tijden waarin het hybride werken steeds meer gemeengoed is en thuiswerken steeds gewoner wordt, wordt het zelforganiserend vermogen van teams steeds belangrijker. In dit boek beschrijft Veronique Kilian hoe het zelfsturend vermogen van medewerkers en hun teams kan worden geactiveerd en hoe leidinggevenden hierop kunnen sturen.

Machiavelli op de Werkvloer

15 / 04 / 2022|

Hoe speel je het spel, wat kan het je opleveren, wat zijn de risico’s en welk gedrag kan echt niet door de beugel?

Overig nieuws

Nieuw redactielid: Sophie De Winne

08 / 12 / 2021|

Sophie De Winne (1977) is per 1 december toegetreden tot de redactie van Tijdschrift voor HRM. Sophie is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen [...]