Integrale aanpak nodig voor meer eigen regie

Menno Vos et al. | 02 / 06 / 2021 | Tags: Eigen regie, Leven lang ontwikkelen, Loopbaanontwikkeling

De huidige arbeidsmarkt vraagt meer dan ooit dat mensen zelf regie nemen voor hun eigen ontwikkeling. Om dat te bewerkstelligen is een integrale aanpak nodig, stelt lector Menno Vos van de Hogeschool Windesheim in zijn onderzoek Stimuleren van eigen regie op loopbaan en ontwikkeling.

Eigen regie

De arbeidsmarkt verandert snel. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering hebben grote impact op het werk. Taken en functies verdwijnen en er ontstaan nieuwe. Ook ingrijpende gebeurtenissen zoals de coronacrisis hebben grote impact op de inhoud van werk, bedrijfsprocessen en businessmodellen. Het is daarom belangrijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden. Hier ligt een taak voor belanghebbenden als overheid, onderwijs en sociale partners. Daarnaast vergt duurzaam inzetbaar zijn vaak verandering van eigen gedrag en gewoontes. Eigen regie is hierbij een belangrijke sleutel.

lees verder

Download hier de volledige pdf

 


Lezersoproep: Doet u onderzoek naar Covid-19 en HR?

De coronacrisis heeft een enorme impact op de arbeidsmarkt, op ons werk en onze werkbeleving en daarmee ook op het HRM-vakgebied. Tijdschrift voor HRM heeft als doel een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk, en we nodigen onderzoekers die empirisch onderzoek hebben gedaan naar de impact van corona op arbeid en HR-gerelateerde zaken van harte uit om een artikel over hun onderzoek bij ons in te dienen. Voor de artikelen gelden de reguliere auteursrichtlijnen, waarbij we de betekenis van de uitkomsten voor de HR-professional niet mogen ontbreken. Gezien de urgentie van het thema streven wij – bij geschiktheid – naar een versnelde reviewprocedure om het artikel binnen afzienbare tijd te plaatsen.

Uw artikelvoorstel kunt u mailen naar redactie@tijdschriftvoorhrm.nl

Artikelen

Levensgebeurtenissen van invloed op langer doorwerken

30 / 04 / 2021|

Grote levensgebeurtenissen in het leven van werknemers kunnen grote veranderingen veroorzaken in het (langer) kunnen, willen en mogen doorwerken. Dat concludeert Karen Pak, universitair docent bij het Instute for Management Research van de Radboud Universiteit in haar artikel De rol van grote levensgebeurtenissen bij langer doorwerken.

Columns

Spreken is zilver, zwijgen is niet altijd goud

23 / 02 / 2021|

Door het thuiswerken in coronatijd valt de informele dialoog tijdens de koffiemomenten weg. Daardoor vindt inspraak nog enkel via de hiërarchische weg of via de formele overlegorganen plaats. En wanneer dit al gebeurt, is dit puur virtueel. Een dubbele handicap dus.

Circulaire economie? Vergeet arbeid niet!

15 / 02 / 2021|

Arbeid speelt geen rol in de definities van een circulaire economie, maakt het geen deel uit van circulaire concepten en is het geen thema in het debat over de transitie naar een circulaire economie. En dat is opvallend.

Recensies

Het Polderkartel

10 / 06 / 2021|

De huidige arbeidsverhoudingen worden in historisch perspectief geplaatst en de lezer wordt op zijn minst gedwongen om na te denken over de toekomst van arbeidsverhoudingen in Nederland

Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? (and how to fix it)

23 / 02 / 2021|

Het boek ontkracht enkele typische vooroordelen over gender en leiderschap. Het biedt ook een andere kijk op de materie dan de gangbare benadering die vrouwen oproept meer zelfvertrouwen (hoogmoed?) te vertonen en de daarmee gelinkte doelstelling van organisaties voor meer vrouwen in een leiderschapsrol.

Events

Boeksignalering

Rijnlands Organiseren

07 / 06 / 2021|

In veel organisaties heeft management-denken geleid tot veel meer managers, een enorme wildgroei aan ondersteunende stafdiensten en uiterst complexe en abstracte bestuursstructuren. Na de kredietcrisis is er evenwel een tegenbeweging ontstaan.

Houd je feedback!

21 / 05 / 2021|

Met het boek wil Evert Hatzmann werknemers in organisaties stimuleren het gesprek aan te gaan met hun leidinggevenden. Over hun werkbeleving.

Overig nieuws

Nieuw redactielid: Stephan Corporaal

15 / 03 / 2021|

Stephan Corporaal (1985) is per 14 maart toegetreden tot de redactie van het Tijdschrift voor HRM. Stephan is lector Human Capital op Saxion en bij [...]