Werkgeluk daalt door Covid, maar blijft ruim voldoende

Rosalie Reichardt-Mulder, Lieke Bezemer, Ming Ebbinkhuijsen | 08 / 08 / 2021 | Tags: Werkgeluk, Covid-19, Autonomie

Het werkgeluk van werkenden daalt onder invloed van de Covid-19-crisis. Dat blijkt uit onderzoek van Rosalie Reichardt-Mulder, Lieke Bezemer en Ming Ebbinkhuijsen onder werkenden in de profit- en nonprofitsector. Was het gemiddelde cijfer voor de crisis nog een 7,67, tijdens Covid-19 lag het gemiddelde op 7,37.  Wat opvalt is dat het cijfer dat mensen hun eigen werkgeluk geven, een ruime voldoende is, zowel voor als tijdens de Covid-19-crisis.

Geestelijke gezondheid

Zowel persoonlijke als werkgerelateerde factoren beïnvloeden het werkgeluk in een periode die wordt gedomineerd door Covid-19. Voor wat betreft de persoonlijke factoren, is met name de geestelijke gezondheid van mensen is een grote voorspeller van gelukt, blijkt uit De (on)gelukkige relatie tussen Covid-19 en werkgeluk. Mensen die zichzelf als geestelijk gezond ervaren, zijn doorgaans gelukkiger dan mensen die dit minder ervaren. Verder blijkt hoe positiever iemand is ingesteld, hoe hoger het cijfer voor werkgeluk. Door bewust anders te gaan denken of andere manieren van gedrag te vertonen is geluk te beïnvloeden.

lees verder

Download hier de volledige pdf

 


Lezersoproep: Doet u onderzoek naar Covid-19 en HR?

De coronacrisis heeft een enorme impact op de arbeidsmarkt, op ons werk en onze werkbeleving en daarmee ook op het HRM-vakgebied. Tijdschrift voor HRM heeft als doel een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk, en we nodigen onderzoekers die empirisch onderzoek hebben gedaan naar de impact van corona op arbeid en HR-gerelateerde zaken van harte uit om een artikel over hun onderzoek bij ons in te dienen. Voor de artikelen gelden de reguliere auteursrichtlijnen, waarbij we de betekenis van de uitkomsten voor de HR-professional niet mogen ontbreken. Gezien de urgentie van het thema streven wij – bij geschiktheid – naar een versnelde reviewprocedure om het artikel binnen afzienbare tijd te plaatsen.

Uw artikelvoorstel kunt u mailen naar redactie@tijdschriftvoorhrm.nl

Artikelen

Weinig oog voor arbeidskwaliteit bij inzet cobots

21 / 06 / 2021|

Er is werk aan de winkel voor HR-professionals op het gebied van de implementatie van mensgerichte techniek. Ondanks dat er volop geëxperimenteerd wordt met de inzet van ‘cobots’ (collaboratieve robots) is er nog te weinig oog voor de arbeidskwaliteit. En daar ligt een uitdaging voor HR.

Columns

Einsteins in uw bedrijf

24 / 06 / 2021|

Organisaties die hoogbegaafden in dienst hebben, hebben een schat aan creatieve en innovatieve energie en probleemoplossend vermogen in huis. Helaas wordt dit potentieel vaak niet herkend of wordt het onderdrukt, waardoor het onbenut blijft.

Spreken is zilver, zwijgen is niet altijd goud

23 / 02 / 2021|

Door het thuiswerken in coronatijd valt de informele dialoog tijdens de koffiemomenten weg. Daardoor vindt inspraak nog enkel via de hiërarchische weg of via de formele overlegorganen plaats. En wanneer dit al gebeurt, is dit puur virtueel. Een dubbele handicap dus.

Recensies

Het Polderkartel

10 / 06 / 2021|

De huidige arbeidsverhoudingen worden in historisch perspectief geplaatst en de lezer wordt op zijn minst gedwongen om na te denken over de toekomst van arbeidsverhoudingen in Nederland

Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? (and how to fix it)

23 / 02 / 2021|

Het boek ontkracht enkele typische vooroordelen over gender en leiderschap. Het biedt ook een andere kijk op de materie dan de gangbare benadering die vrouwen oproept meer zelfvertrouwen (hoogmoed?) te vertonen en de daarmee gelinkte doelstelling van organisaties voor meer vrouwen in een leiderschapsrol.

Events

Boeksignalering

Rijnlands Organiseren

07 / 06 / 2021|

In veel organisaties heeft management-denken geleid tot veel meer managers, een enorme wildgroei aan ondersteunende stafdiensten en uiterst complexe en abstracte bestuursstructuren. Na de kredietcrisis is er evenwel een tegenbeweging ontstaan.

Houd je feedback!

21 / 05 / 2021|

Met het boek wil Evert Hatzmann werknemers in organisaties stimuleren het gesprek aan te gaan met hun leidinggevenden. Over hun werkbeleving.

Overig nieuws

Nieuw redactielid: Stephan Corporaal

15 / 03 / 2021|

Stephan Corporaal (1985) is per 14 maart toegetreden tot de redactie van het Tijdschrift voor HRM. Stephan is lector Human Capital op Saxion en bij [...]