Prestatiemanagement 2.0: van resultaatgericht naar mensgedreven

Wouter Vleugels, Giverny De Boeck, Sonia Sjollema, Luc Dorenbosch | 8 / 04 / 2021 | Tags: Prestatiemanagement, arbeidsprestaties, beoordeling

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor de prestaties van hun werknemers op een andere manier te beoordelen. Meer vanuit de mens en minder vanuit het resultaat. In het onderzoek Prestatiemanagement 2.0? Naar een beter begrip van mensgedreven prestatiemanagement in de praktijk onderzochten Wouter Vleugels et al. wat de kenmerkende eigenschappen van mensgedreven prestatiemanagement zijn en hoe de transitie naar dit systeem verloopt in de praktijk.

Beoordelingsgesprekken, wie kent ze niet. Het merendeel van alle bedrijven maakt gebruik van een formeel uitgewerkt prestatiemanagementsysteem om de prestaties van werknemers te meten en beoordelen. En terwijl het meten van prestaties tijdrovend is en dus veel geld kost, groeit bij zowel leidinggevenden als werknemers de frustratie over de trage, logge en subjectieve aard van bestaande, resultaatgedreven prestatiemanagementsystemen. Daarom kiezen steeds meer bedrijven voor een andere manier van het meten van prestaties. Er is een verschuiving van een traditioneel, resultaatgedreven systeem naar een dynamisch, mensgedreven prestatiemanagementsysteem waarin het individu meer centraal komt te staan.

lees verder

Download hier de volledige pdf

 


Lezersoproep: Doet u onderzoek naar Covid-19 en HR?

De coronacrisis heeft een enorme impact op de arbeidsmarkt, op ons werk en onze werkbeleving en daarmee ook op het HRM-vakgebied. Tijdschrift voor HRM heeft als doel een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk, en we nodigen onderzoekers die empirisch onderzoek hebben gedaan naar de impact van corona op arbeid en HR-gerelateerde zaken van harte uit om een artikel over hun onderzoek bij ons in te dienen. Voor de artikelen gelden de reguliere auteursrichtlijnen, waarbij we de betekenis van de uitkomsten voor de HR-professional niet mogen ontbreken. Gezien de urgentie van het thema streven wij – bij geschiktheid – naar een versnelde reviewprocedure om het artikel binnen afzienbare tijd te plaatsen.

Uw artikelvoorstel kunt u mailen naar redactie@tijdschriftvoorhrm.nl

Artikelen

Leren, Balanceren, met Werk en Privé: belangrijker dan ooit!

25 / 03 / 2021|

Duurzaam HRM heeft betrekking op de strategieën, praktijken en processen die HRM-professionals samen met andere arbeidsmarktpartijen ontwikkelen, of die binnen organisaties ontstaan, met het oog op het behalen van de financiële, sociale en ecologische organisatiedoelen.

Meer aandacht nodig voor ‘soft skills’

03 / 03 / 2021|

Studenten zouden tijdens hun opleiding beter moeten leren omgaan met stress. Dat blijkt uit onderzoek van de hogeschool VIVES naar zogeheten ‘soft skills’ die starters op de arbeidsmarkt nodig hebben. Onderzoeker Mauro Kerckhof van de hogeschool VIVES keek met een team naar de soft skills, of life skills, die belangrijk worden geacht.

Columns

Spreken is zilver, zwijgen is niet altijd goud

23 / 02 / 2021|

Door het thuiswerken in coronatijd valt de informele dialoog tijdens de koffiemomenten weg. Daardoor vindt inspraak nog enkel via de hiërarchische weg of via de formele overlegorganen plaats. En wanneer dit al gebeurt, is dit puur virtueel. Een dubbele handicap dus.

Circulaire economie? Vergeet arbeid niet!

15 / 02 / 2021|

Arbeid speelt geen rol in de definities van een circulaire economie, maakt het geen deel uit van circulaire concepten en is het geen thema in het debat over de transitie naar een circulaire economie. En dat is opvallend.

Recensies

Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? (and how to fix it)

23 / 02 / 2021|

Het boek ontkracht enkele typische vooroordelen over gender en leiderschap. Het biedt ook een andere kijk op de materie dan de gangbare benadering die vrouwen oproept meer zelfvertrouwen (hoogmoed?) te vertonen en de daarmee gelinkte doelstelling van organisaties voor meer vrouwen in een leiderschapsrol.

Wendbaar worden met kleine stappen tegelijk

01 / 02 / 2021|

Net als in haar eerdere werk over strategische personeelsplanning maakt Moonen in dit boek een mooie vertaling van wetenschappelijke inzichten en concrete vragen van organisaties naar praktische suggesties om aan de slag te gaan.

Events

Boeksignalering

Werk heeft het gebouw verlaten.

25 / 02 / 2021|

Het thuiswerken heeft een enorme vlucht genomen. Dat vraagt om meer dan thuis een beetje houtje-touwtje-online-kantoortje spelen. De vraag is hoe we de organisatiecultuur erop aanpassen.

Introvert Leiderschap

09 / 02 / 2021|

Op basis van onderzoek onder vierhonderd introverte leiders – verspreid over de wereld – en een aantal interviews met introverte leiders uit binnen- en buitenland, laat zij zien wat hun meerwaarde is en hoe zij in hun werk optimaal tot hun recht komen.

Overig nieuws

Nieuw redactielid: Stephan Corporaal

15 / 03 / 2021|

Stephan Corporaal (1985) is per 14 maart toegetreden tot de redactie van het Tijdschrift voor HRM. Stephan is lector Human Capital op Saxion en bij [...]