HRM en performance: Wat is er bereikt?

Jaap Paauwe | 30 / 6 / 2020 | Tags: Duurzame inzetbaarheid, vakmanschap, transitie

Het onderwerp HRM en Performance heeft zich de afgelopen twee decennia in een warme belangstelling mogen verheugen. Het aantal wetenschappelijke artikelen dat hieraan gewijd is, overschrijdt de duizend, een en ander afhankelijk van hoe we het onderwerp afbakenen. Alleen al in de periode 2003-2012 zijn er volgens het ISI Web of Science ongeveer 800 artikelen gepubliceerd met daarin de kernwoorden HRM en Performance. Doelstelling van het artikel is het bieden van een State of the Art overzicht op het gebied van HRM en Performance, waarbij de volgende vragen aan bod komen:

Wat is er nu op dit terrein bereikt sinds de jaren tachtig?
Welke benaderingswijzen kunnen we onderscheiden?
De schaduwzijde van HRM en Performance
Wat zijn de belangrijkste modellen en auteurs in dit verband?
Hoe kunnen we daar in de praktijk ons voordeel mee doen?
Wat is de ontwikkeling van het vakgebied in de (nabije) toekomst?
Op deze vragen zal in dit artikel antwoord worden gegeven.

Download hier de volledige pdf

Artikelen

Naar een duurzame toekomst?

18 / 06 / 2020|

Duurzame inzetbaarheid houdt in dat werkenden nu en in de toekomst kunnen en willen blijven werken. In een continu veranderende en veeleisende werkcontext lijkt het beschikken over veerkracht een belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. De vraag is of dit daadwerkelijk zo is, en zo ja, hoe veerkracht vanuit de werkomgeving kan worden versterkt.

De grondslag van HRM

31 / 03 / 2020|

Dit artikel is gebaseerd op (de inleiding van) de Canon van HRM, Vijftig theorieën over een vakgebied in ontwikkeling. Het boek geeft in vijftig hoofdstukken een overzicht van de meest relevante theorieën en hun grondleggers vanaf het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Columns

Wat als de uitgebluste kassière plots een heldenstatus krijgt?

02 / 06 / 2020|

Elke avond om 20u wordt er een warm applaus gegeven voor alle medewerkers in de zorg, maar ook voor alle medewerkers in de retail of andere essentiële sectoren. De kassières in mijn supermarkt zijn plots vriendelijker geworden, er heerst een positieve sfeer van wederzijds respect en van positieve verstandhouding. Hoe dit komt? Heel simpel, door de coronacrisis krijgen enkele basis HR-wetmatigheden opnieuw zuurstof.

Voor de muziek uit of just-in-time?

25 / 05 / 2020|

De eenvoudigste manier om je als managementonderzoeker op de kaart te zetten is door te komen met een publicatie over een nieuw en onbekend onderwerp. Zulke nieuwe onderwerpen zijn in het managementveld aan de orde van de dag – een recent voorbeeld is `agile’ dat momenteel erg hot is – maar er zijn natuurlijk talrijke andere. Als je er als onderzoeker in slaagt om vooraan op zo’n nieuwe golf te publiceren, trek je in ieder geval de nodige aandacht.

Recensies

Hoe werkt Nederland?

30 / 06 / 2020|

De periode 2009 tot 2020 kan – vanuit economisch perspectief – worden beschouwd als een interbellum. Van de financiële crisis van 2008 / 2009 tot de coronacrisis van 2020, met in ons land vanaf het derde kwartaal van 2014 een ongekend groei. Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen hebben in deze tijd een grote dynamiek laten zien. Het boek Hoe werkt Nederland? geeft daarvan een mooi overzicht. Het is geschreven door negentien auteurs, allen werkzaam bij of nauw verbonden aan AIAS, een onderzoeksinstituut dat is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Performance Management in een Agile Werkomgeving

09 / 04 / 2020|

Wawoe, Schaapveld en Verbeet doen met hun boek ‘Performance Management in een Agile Werkomgeving’ een nieuwe duit in het zakje. Een ambitieuze duit, ook dat. Ze willen niet alleen het klassieke performance-managementsysteem inruilen voor een moderne versie, ze willen bovendien een nieuw systeem ontwerpen dat past bij de snel veranderende omgeving waarin organisaties tegenwoordig opereren. Dat noem ik de lat hoog leggen.

Events

Boeksignalering

Het Ronde Vierkant

30 / 06 / 2020|

Het Ronde Vierkant: Signalering Het ronde vierkant daagt je uit om je organisatie te sturen vanuit een nieuwe bril: een vierkante, een ronde of een [...]

Onmacht – in Samenleving en Samenwerking

20 / 04 / 2020|

In Onmacht duiken auteurs Leike van Oss en Jaap van ’t Hek in de taaie, moeilijk pakbare en niet makkelijk te hanteren veranderingen die ontstaan als de fundamenten van samenleven en organiseren gaan schuiven.

Overig nieuws

25% korting op de Canon van HRM

26 / 05 / 2020|

Lezers van het Tijdschrift voor HRM kunnen de Canon van HRM nu kopen met 25% korting. Gebruik het bijgaande bestelformulier.