Ondernemend werkgedrag goed voor organisatie én personeel

Josette Dijkhuizen, Marjan Gorgievski, Paul Preenen, Marieke van den Tooren | 11 / 10 / 2021 | Tags: Ondernemend werkgedrag, innovatief werkgedrag, werkplezier

Werknemers die in hun baan de vrijheid hebben om ondernemend te zijn, zorgen in een organisatie voor innovatie en nieuwe kansen. Bovendien heeft ondernemend werkgedrag een positief effect op werkplezier. In Ondernemend werkgedrag: factoren van invloed en effecten voor medewerkers schrijven Josette Dijkhuizen, Marjan Gorgievski, Paul Preenen en Marieke van den Tooren dat er verschillende manieren zijn om ondernemend werkgedrag bij werknemers te stimuleren

Zien van mogelijkheden

Het onderzoek is uitgevoerd bij twee Nederlandse organisaties. Ondernemend werkgedrag gaat over het zien van mogelijkheden tot verbetering en kansen. En over het ontplooien van initiatieven door medewerkers. Het kan gaan over grote zaken, zoals radicale productinnovaties of veranderingen in de bedrijfsstructuur, maar ook om kleinere zaken. Zoals een callcentermedewerker die meedenkt over betere klantenservice of over een efficiëntere manier van werken.

lees verder

Download hier de volledige pdf

 

Artikelen

Employer branding ook effectief bij ‘negatief’ product

21 / 09 / 2021|

Onderzoeker Sanne Fijneman-Ghielen en Rein De Cooman keken naar (potentiële) werknemers in de tabaksindustrie en concluderen dat employer branding ook effectief kan zijn voor het aantrekken en behouden van personeel binnen organisaties met een eerder negatief product- en/of dienstimago

Hoe pak je arbeidsmarktdiscriminatie aan

03 / 09 / 2021|

Bepaalde groepen hebben een achterstand op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het objectiveren van de sollicitatieprocedure, het veranderen en naleven van een sociale norm en het inzetten op bewustwording van stereotypen en vooroordelen kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van dit soort discriminatie.

Columns

Ode aan onrust

08 / 09 / 2021|

We werken ons niet alleen te pletter, maar staan ook onder druk. Door toenemende tijdsdruk en emotionele belasting. Sluipenderwijs en onvermijdelijk neemt die belasting alleen maar toe.

Einsteins in uw bedrijf

24 / 06 / 2021|

Organisaties die hoogbegaafden in dienst hebben, hebben een schat aan creatieve en innovatieve energie en probleemoplossend vermogen in huis. Helaas wordt dit potentieel vaak niet herkend of wordt het onderdrukt, waardoor het onbenut blijft.

Recensies

Het Polderkartel

10 / 06 / 2021|

De huidige arbeidsverhoudingen worden in historisch perspectief geplaatst en de lezer wordt op zijn minst gedwongen om na te denken over de toekomst van arbeidsverhoudingen in Nederland

Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? (and how to fix it)

23 / 02 / 2021|

Het boek ontkracht enkele typische vooroordelen over gender en leiderschap. Het biedt ook een andere kijk op de materie dan de gangbare benadering die vrouwen oproept meer zelfvertrouwen (hoogmoed?) te vertonen en de daarmee gelinkte doelstelling van organisaties voor meer vrouwen in een leiderschapsrol.

Events

Boeksignalering

Het Prestatiemenu

16 / 09 / 2021|

Regelmatig duikt in onderzoeks- en opinieartikelen het pleidooi op voor het afschaffen van de beoordelingsgesprekken in organisaties. Hoewel hier best veel voor valt te zeggen, is dat tot op heden niet gebeurd. Wel verandert de vorm en de inhoud van die gesprekken met enige regelmaat.

Overig nieuws