Artikelen

Arbeidstijden moeten met de tijd mee

Het gros van de arbeidstijden in Nederland kenmerkt zich nog steeds door het ‘9 tot 5’ patroon. Het is een praktijk die, qua vorm, in feite teruggaat naar het begin van de Industriële Revolutie midden 18de eeuw. Inmiddels is de samenleving ingrijpend gewijzigd. En met de huidige turbulente ontwikkelingen worden de eerste haarscheurtjes in het bolwerk van de traditionele arbeidstijden zichtbaar.

Het is de hoogste tijd voor duurzame, flexibele en ‘culture proof’ arbeidstijden! Maar wie neemt het voortouw en hoe? In deze bijdrage wordt een schets gegeven van de ontwikkelingen rond arbeidstijden door de jaren heen. In het laatste deel komen daarbij de trends aan de orde die maken dat het echt anders moet. En kan, zo wordt in het laatste deel van het artikel uiteengezet.

HRM en duurzame inzetbaarheid van mantelzorgende werkenden: Een verkennend onderzoek binnen zorgorganisaties

Het combineren van werk en mantelzorg leidt mogelijk tot overbelasting of arbeidsuitval, maar kan eveneens bijdragen aan het welbevinden van mantelzorgende werkenden. Voor organisaties is niet altijd duidelijk wie deze werkenden zijn, wat hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid is en welke ondersteuning nodig is. Verkennend onderzoek middels gestructureerde individuele interviews binnen drie zorgorganisaties laat zien dat de meesten een goede gezondheid ervaren en over de capabilities beschikken om duurzaam inzetbaar te zijn. Zij halen voldoening en waardering uit werk en mantelzorg.

De expertise als professional zetten ze in bij de mantelzorg en de ervaring als mantelzorger nemen zij mee in hun werk. Enkelen voelen zich echter minder gezond en beschikken over onvoldoende capabilities. Zij hebben behoefte aan ondersteuning op maat.

Teameffectiviteit in het onderwijs

In het onderwijs heeft het werken in teams aan belang gewonnen. Verschillende ontwikkelingen hebben daaraan bijgedragen. Echter, mensen samenbrengen in een team blijkt nog niet vanzelfsprekend te leiden tot een soepel samenwerkend en effectief team. Opvallend is dat in de studies over teamwerk de onderwijssector als onderzoekscontext achtergebleven is vergeleken met onderzoek naar teamwerk in de industrie, zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg. Het teamgericht werken als organisatievorm heeft de afgelopen decennia echter ook in de onderwijssector terrein gewonnen. In dit artikel presenteren we de bevindingen van onderzoek naar het functioneren van onderwijsteams in po, vo en mbo, met als doel inzicht te geven in de effectiviteit van teams in de onderwijssector en in de factoren die deze effectiviteit mogelijk voorspellen. Geconcludeerd kan worden dat wanneer het teamfunctioneren positief beleefd wordt, leraren ook meer welbevinden ervaren in hun werk en ervan overtuigd zijn dat leerlingen baat hebben bij het teamgericht werken als organisatievorm.

(onderzoeksvraag 1). Naast een directe positieve relatie tussen een gezamenlijke teamopdracht en teamfunctioneren (onderzoeksvraag 2),  is ook een indirecte relatie gevonden: de gezamenlijke teamopdracht is positief gerelateerd aan factoren als regelvermogen, teamoverleg en professioneel en sociaal teamgedrag, die op hun beurt positief samenhangen met het teamfunctioneren (onderzoeksvraag 3). Regelvermogen blijkt een van de belangrijkste succes voorspellende factoren te zijn. Investeren in de kwaliteit van het team, in het bijzonder door het regelvermogen te versterken, zal bijdragen aan de ontwikkeling van een cultuur waarin teamgericht werken meer vanzelfsprekend is.

Nieuwe artikelen

Arbeidstijden moeten met de tijd mee!

13 / 08 / 2019|

Het gros van de arbeidstijden in Nederland kenmerkt zich nog steeds door het ‘9 tot 5’ patroon. Het is een praktijk die, qua vorm, in feite teruggaat naar het begin van de Industriële Revolutie midden 18de eeuw. Inmiddels is de samenleving ingrijpend gewijzigd.

HRM en duurzame inzetbaarheid van mantelzorgende werkenden

22 / 07 / 2019|

Het combineren van werk en mantelzorg leidt mogelijk tot overbelasting of arbeidsuitval, maar kan eveneens bijdragen aan het welbevinden van mantelzorgende werkenden. Voor organisaties is niet altijd duidelijk wie deze werkenden zijn, wat hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid is en welke ondersteuning nodig is.

Columns

Opa

13 / 05 / 2019|

Mijn opa heb ik niet gekend. Ik vraag me af wat hij gezegd zou hebben als hij na vier decennia ons en onze manier van werken zou zien...

Recensies

Het ambachtelijk bedrijf in de laatmiddeleeuwse stad

28 / 05 / 2019|

Tijdschrift voor HRM besteedt de laatste jaren meer aandacht aan de geschiedenis van HRM. Kennis van deze geschiedenis kan het inzicht vergroten in de ontwikkeling van organisaties, arbeidsrelaties en het `management’ daarvan en daarmee een bijdrage leveren aan het begrijpen van huidige en toekomstige ontwikkelingen op het vakgebied.

Businessarchitect & Verandermeester

01 / 04 / 2019|

Ber Damen is bedrijfskundige en psycholoog. Hij is als partner verbonden aan Van de Bunt Adviseurs en als lector voor de master HRM aan de Hogeschool Advans+. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring als bestuursadviseur, veranderkundige, organisatieontwerper en leiderschapsontwikkelaar.

Events

Amsterdam Horizon

Déhora organiseert in samenwerking met Stichting Time Design op vrijdag 6 september 2019 het congres “Amsterdam Horizon”. Dit congres vindt plaats op een hele bijzondere locatie; in het Rijksmuseum in Amsterdam. 

Jaarcongres HRM in de Zorg: 17 september

Anders organiseren, werken én denken in de zorg. is HR klaar voor 2020? Inspirerende visies door Simon Douw, Prof. dr. Gabriël Anthonio, Ingeborg Mussche, Peter de Visser en Bart Hufen. Bezoek ook de praktijkcases, workshops, interactieve sessies en informatiemarkt. Kom met 3 personen voor € 295,- (non-profit). Uw code: KRTZTVH www.hrmindezorg.nl

Boeksignalering

Jam cultures

04 / 08 / 2019|

Het boek heet Jam cultures en gaat over wat ‘we’ normaal vinden en wat niet. De titel dekt de lading. Over ‘normaal vinden’ praten we niet; het onderwerp blijft vooral onder de oppervlakte, maar is er wel degelijk.

Basisboek management vaardigheden

29 / 06 / 2019|

Het boek van Fioole en Van Wely gaat over managen en management vaardigheden. Het bestaat uit drie delen: zelfmanagement, leidinggeven aan en managen van individuen, managen van teams. Daarmee heeft het boek een wel zeer brede doelgroep.

Overig nieuws

Rien Huiskamp

09 / 07 / 2019|

Op 14 juni 2019 is onze collega en vriend Rien Huiskamp overleden. Rien heeft gedurende zijn gehele werkzame leven onderzoek gedaan naar arbeid. Tot 2010 [...]

Nieuwsbrief Editie 1 2019

27 / 06 / 2019|

Hieronder ziet u de nieuwsbrief voor Editie 1 - 2019   Namens de redactie Marian Thunnissen, hoofdredacteurIn de mailbox van Tijdschrift voor HRM ontvang ik [...]

Human Capital Group

14 / 06 / 2019|

De Human Capital Group is partner geworden van het Tijdschrift voor HRM. Met dit vooraanstaande adviesbureau is de afspraak gemaakt dat zij artikelen, columns en [...]