Veerkracht en werkhulpbronnen ter versterking van de duurzame inzetbaarheid van werknemers

Linda Koopmans, Irene Niks & Ernest de Vroome | 18 / 2 / 2020 | Tags: Veerkracht, Duurzame inzetbaarheid, Werkhulpbronnen, Autonomie, Sociale steun, Coaching, Leiderschap

Duurzame inzetbaarheid houdt in dat werkenden nu en in de toekomst kunnen en willen blijven werken. In een continu veranderende en veeleisende werkcontext lijkt het beschikken over veerkracht een belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. De vraag is of dit daadwerkelijk zo is, en zo ja, hoe veerkracht vanuit de werkomgeving kan worden versterkt. In dit artikel onderzoeken we de samenhang tussen veerkracht, indicatoren van duurzame inzetbaarheid en werkhulpbronnen binnen een diverse groep werknemers over één jaar tijd. Uit de resultaten blijkt dat Nederlandse werknemers over het algemeen veerkrachtig zijn, maar dat er verschillen zijn tussen subgroepen in de mate waarin men zich veerkrachtig voelt. Gevonden werd dat veerkracht een determinant is van duurzame inzetbaarheid een jaar later. Daarnaast blijkt er een positief wederkerig verband te bestaan tussen autonomie in het werk en veerkracht: autonomie hangt positief samen met veerkracht een jaar later, en andersom. Ten slotte blijkt veerkracht een determinant van de mate van coachend leiderschap die een werknemer een jaar later ervaart. Deze resultaten bieden praktische aanknopingspunten voor de HR-praktijk om de veerkracht en daarmee de duurzame inzetbaarheid van werknemers te versterken.

Download hier de volledige pdf

Aanbevelingen voor de praktijk:

Wat kun jij als HR-professional op basis van deze onderzoeksresultaten nu doen om de veerkracht, en daarmee de duurzame inzetbaarheid van werknemers te versterken?

  1. Veerkracht trainen;
  2. Vergroten van de autonomie van werkenden;
  3. Ondersteunen en faciliteren van leidinggevenden in het versterken van de autonomie van hun medewerkers;
  4. Aandacht schenken aan kwetsbare groepen.

Artikelen

De impact van flexibele arbeidscontracten op de vitaliteit en productiviteit van de flexwerkers

11 / 02 / 2020|

Tot nu toe is de relatie tussen het hebben van een flexibel contract en gezondheid of productiviteit grotendeels onderzocht voor werknemers met een tijdelijk contract (bijvoorbeeld door Pirani & Salvini, 2014), maar nauwelijks voor andere typen flexibele contracten.  Het is belangrijk en relevant om tussen verschillende vormen van flexibele contracten een onderscheid te maken.

Columns

Gezocht: creatieve werknemers

04 / 02 / 2020|

De arbeidsmarkt verandert. Beroepen die tot voor kort onaantastbaar werden geacht voor kunstmatige intelligentie (AI), lijken toch aan automatisering te moeten geloven. De mogelijkheden om routinehandelingen te automatiseren worden steeds groter, en de mogelijkheden om wereldwijd kennis uit te wisselen versnellen exponentieel. Susskind & Susskind (2015) laten zien dat zelfs de klassieke professies hier niet aan ontkomen: hun comparatieve voordeel van gespecialiseerde kennis verdwijnt als sneeuw voor de zon, omdat het internet kennis toegankelijk maakt voor iedereen. Leraren, dokters en belastingconsulenten moeten hun dienstverlening en toegevoegde waarde herijken, om niet de loodzetters en de gaslantaarnaanstekers achterna te gaan richting vergetelheid. We moeten onze jeugd wapenen voor de erosie van beroepen, en tegelijkertijd onze economie versterken met innovatiekracht. [...]

Recensies

Handboek arbeid & gezondheid

23 / 11 / 2019|

Van Dale geeft als definitie van handboek: boek waarin een overzicht wordt gegeven van een tak van wetenschap. Het Handboek arbeid & gezondheid onder redactie van Heerkens, Bieleman, Miedema, Engels en Balm maakt dit helemaal waar. Het is een stevig, ruim 400 pagina’s tellend naslagwerk. Het biedt ontwikkelingen, cijfers en diverse theoretische modellen van het werkveld en de verschillende actoren daarin.

Events

Afscheidsrede Prof. dr. Jaap Paauwe

27-3-2020: Afscheidsrede Prof. dr. Jaap Paauwe. Op 27 maart 2020 houdt Prof. dr. Jaap Paauwe zijn Valedictory lecture (afscheidsrede) als Hoogleraar Organisatie en Personeel.

Boeksignalering

Excelleren in service

27 / 09 / 2019|

Mensen maken het verschil, in het bijzonder in de (zakelijke) dienstverlening. Het boek ‘Excelleren in service’ is om die reden relevant voor HR-professionals in deze sector. Het boek beschrijft tien paradigma’s van dienstverlening

Jam cultures

04 / 08 / 2019|

Het boek heet Jam cultures en gaat over wat ‘we’ normaal vinden en wat niet. De titel dekt de lading. Over ‘normaal vinden’ praten we niet; het onderwerp blijft vooral onder de oppervlakte, maar is er wel degelijk.

Overig nieuws

Nieuw redactielid: Mieke Audenaert

19 / 02 / 2020|

Mieke Audenaert is professor aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent. Gezien haar brede expertise en Vlaamse netwerk is zij een waardevolle aanvulling van de redactie. Wij heten haar van harte welkom!