Recensies

Mens & Markt: HRM-onderzoek op het hbo

30 / 09 / 2019|

Mens & Markt, besproken door Leni Beukema Mens & Markt: HRM-onderzoek op het hbo Martha Meerman was een van de eerste HRM-lectoren in ons land. De titel van haar leerstoel luidt: gedifferentieerd Human Resource Management. [...]

Het ambachtelijk bedrijf in de laatmiddeleeuwse stad

28 / 05 / 2019|

Tijdschrift voor HRM besteedt de laatste jaren meer aandacht aan de geschiedenis van HRM. Kennis van deze geschiedenis kan het inzicht vergroten in de ontwikkeling van organisaties, arbeidsrelaties en het `management’ daarvan en daarmee een bijdrage leveren aan het begrijpen van huidige en toekomstige ontwikkelingen op het vakgebied.

Businessarchitect & Verandermeester

01 / 04 / 2019|

Ber Damen is bedrijfskundige en psycholoog. Hij is als partner verbonden aan Van de Bunt Adviseurs en als lector voor de master HRM aan de Hogeschool Advans+. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring als bestuursadviseur, veranderkundige, organisatieontwerper en leiderschapsontwikkelaar.

Fit for the future: Handvatten voor toekomstbestendig HRM-beleid

12 / 02 / 2019|

Rond arbeid is veel beweging en de vraag is hoe organisaties, medewerkers en arbeidsmarktregio’s daar het best op kunnen inspelen. Deze vraag staat centraal in dit boek bundel waaraan zo’n twintigtal bekende HRM-auteurs is meegewerkt. Ondanks deze verscheidenheid aan auteurs is er sprake van een duidelijke samenhang in de bijdragen. Nadat begonnen wordt met een schets van de voornaamste trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (hoofdstuk 1) en de veranderende rol van HRM (hoofdstukken 2 en 3) volgt een bespreking van een aantal mogelijke instrumenten, zoals vitaliteitsmanagement binnen organisaties (hoofdstuk 5), skills for the future (hoofdstuk 6), hybride leeromgevingen in samenwerking met het beroepsonderwijs (hoofdstuk 7) en slim sleutelen aan `futureproof’ werk (hoofdstuk 8). Vervolgens wordt op de aanpakken en ervaringen in een drietal sectoren en één organisatie ingegaan, namelijk: Zorg en Welzijn (hoofdstuk 8 en 12), Transport en Logistiek (hoofdstuk 9), Onderwijs (hoofdstuk 10) en Alliander (hoofdstuk 11). Het boek wordt afgesloten met conclusies over implicaties van de veranderingen van werk voor werkenden, organisaties en de rol van HRM

Organisational Roadmap towards Teal Organisations

01 / 02 / 2019|

Als je al wat langer op een bepaald gebied meeloopt, is het soms moeilijk thema’s die in het verleden al veelvuldig naar voren zijn gekomen goed in te schatten op hun relevantie voor de huidige [...]

Het nieuwe belonen

08 / 07 / 2018|

Ritchie de Blieck: Tien jaar na het verschijnen van Beter belonen in organisaties van Henk Thierry (3de herziene druk), publiceert Kilian Wawoe zijn visie op hoe het beter kan met belonen. Eindelijk weer een (Nederlandstalig) [...]

Kwantitatief, bedrijfskundig personeelsmanagement

19 / 04 / 2018|

Erik Jan van Dalen: Het gebeurt niet zo vaak: De publicatie van een Nederlandstalig HRM boek over kwantitatief, bedrijfskundig personeelsmanagement. Rond de jaarwisseling 2017-2018 is het niet één, maar twee keer raak. Min of meer [...]

Leerboek HRM

14 / 11 / 2017|

Erik Jan van Dalen: Aan het begin van dit kalenderjaar verscheen de derde druk van Leerboek HRM van Kluytmans en Kampermann. Hét Leerboek HRM, zou je bijna kunnen stellen. Want het is ‘standaard’ kost voor [...]

Trauma in organisaties. Herkennen, aanpakken, voorkomen

20 / 08 / 2017|

Leon Hessels: Trauma In Organisaties is een prettig lezend boek dat in zijn subtitel meteen duidelijk maakt wat je mag verwachten, namelijk het kunnen herkennen, aanpakken en voorkomen van trauma’s in organisaties. Een goed voorbeeld [...]

Zeven megatrends

12 / 07 / 2017|

Erik Jan van Dalen: Hans van der Heijden heeft een neus voor timing. Tien jaar geleden publiceerde hij het boek De WERKelijkheid van morgen. Het boek kreeg veel publiciteit en het leverde hem lezingen en [...]

Leidinggeven aan lean transformaties

10 / 02 / 2017|

Erik Jan van Dalen: Is het een epidemie in veranderkundig Nederland? Het lijkt er bijna op. De implementatie van lean management gaat aan vrijwel geen enkele organisatie voorbij. De timing van Vakmedianet om het boek [...]

Inclusie kent geen labels

09 / 12 / 2016|

Het E-Book Inclusie kent geen labels is een sympathiek en nuttig boek. Hoofdthema is de constatering dat de wereld om ons heen in rap tempo verandert. Die veranderingen uiten zich onder meer op de werkvloer. [...]

Personeelsplanning in de praktijk

13 / 10 / 2016|

Tactische en operationele planning wordt vaak geassocieerd met beheersmatigheid en planning en control. Geen termen die de harten van managers en HR-profs direct sneller laten kloppen. En dat is jammer, want de auteurs van dit [...]

Talentmanagement en de rol van de leidinggevende

03 / 08 / 2016|

Een bespreking van drie recent verschenen boeken Sinds McKinsey in het begin van deze eeuw de ‘war for talent’ heeft uitgeroepen, is er enorm veel over het fenomeen geschreven. Wie bij internetwinkel managementboek.nl zoekt naar [...]

Het GROTE Gesprekkenboek

25 / 05 / 2016|

Iets met mensen doen. Is dat niet een basale drijfveer voor veel HRM’ers? En is dat niet ook een kern van HR-beleid? Is het niet (meer) de HRM’er die het gesprek voert met de medewerker, [...]

De positieve organisatie

09 / 03 / 2016|

De positieve psychologie heeft het afgelopen anderhalve decennium een opmerkelijke en onstuitbare opmars doorgemaakt. Het vertrekpunt in de positieve psychologie wordt gevormd door een aantal eenvoudige, maar uitermate aansprekende en in de kern existentiële vragen: [...]

HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid

27 / 11 / 2015|

HR-analytics is een hot thema onder HR-managers. HR-analytics toepassen houdt in dat je zoveel mogelijke betrouwbare informatie over je medewerkers verzamelt en gebruikt om beter onderbouwde beslissingen te nemen, om zo bij te dragen aan [...]