Doctoren, lectoren en professoren

In gesprek met… professor Elfi Baillien

04 / 10 / 2023|

Werkplekken waarin werknemers onder stress staan en conflicten gemakkelijk escaleren, zijn aanzienlijk vatbaarder voor pestgedrag. Daarnaast spelen prestatienormen en sociale waarden binnen een organisatie of dienst een cruciale rol bij het al dan niet tolereren van pestgedrag.

In gesprek met… professor Marijke Verbruggen

08 / 05 / 2023|

Hoogleraar Marijke Verbruggen richt zich op loopbaanwijzigingen, loopbaaninactiviteit, inzetbaarheid, werk-privébalans, flexibele manieren van werken en de fit tussen persoon en (werk)omgeving.

In gesprek met… lector Arjen Edzes

03 / 10 / 2022|

Lector Arjen Edzes wil meer aandacht voor de regionale arbeidsmarkt. 'Zorg voor niet-vrijblijvende regionale samenwerking. Gebruik de huidige tijd van personele schaarste om te innoveren.'

In gesprek met… professor Dorien Kooij

20 / 04 / 2022|

Dorien Kooij is hoogleraar Human Resources Studies aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Ze is tevens voorzitter van het Departement Human Resource Studies. Na twee keer uitstel vond onlangs haar oratie plaats. Wij spraken haar over haar inaugurale rede.

In gesprek met… professor Desiree Joosten – ten Brinke

24 / 03 / 2022|

Desiree Joosten - Ten Brinke is hoogleraar Leren van volwassenen. Stimuleren, waarderen en erkennen aan de Open Universiteit: Voor HR-professionals is het een uitdaging om reguliere jaarlijkse functioneringsgesprekken om te zetten in een continu proces van reflectie.

In gesprek met… lector Miranda Snoeren

10 / 02 / 2022|

Miranda Snoeren werd onlangs bij Fontys Hogescholen officieel geïnstalleerd als lector Professionele Werkplaatsen: lerend en onderzoekend samenwerken in de beroepspraktijk.

In gesprek met… professor Jaap Paauwe

21 / 12 / 2021|

Scheidend hoogleraar Jaap Paauwe over de kloof tussen wetenschap en praktijk: 'De praktijk is heel divers met zowel in de profit als non-profit sector koplopers en achterblijvers als het gaat om de relatie tussen wetenschap en praktijk. Ik zie echter over de afgelopen twintig jaar wel meer toenadering van beide kanten.'

In gesprek met… dr. Martine Coun

08 / 11 / 2021|

Martine Coun promoveerde aan de Open Universiteit in Heerlen met haar onderzoek 'New Ways of Working: Empowering HRM practices and the missing link of leadership'. De redactie van Tijdschrift voor HRM sprak met haar over haar onderzoek: "Organisaties moeten inzetten op het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving".

In gesprek met… dr. Madelon Otto

28 / 09 / 2021|

Madelon Otto promoveerde op 11 juni 2021 met haar proefschrift 'Proactive Burnout Prevention, How employees can contribute to the prevention of burnout'. De redactie van Tijdschrift voor HRM sprak met haar over haar onderzoek.

In gesprek met… dr. Tine van Thielen

13 / 09 / 2021|

Performancemanagement kan wel degelijk een meerwaarde hebben, maar het is afhankelijk van enkele randvoorwaarden. Een interview met dr. Tine van Thielen die onderzoek heeft gedaan naar performancemanagement bij de Belgische Politie.