Doctoren, lectoren en professoren

In gesprek met… professor dr. Marian Thunnissen

04 / 04 / 2024|

De Leerstoel 'Leven Lang Ontwikkelen in Hoger Onderwijs' belicht het belang van LLO in zowel beroepsbevolking als onderwijs. Het onderstreept de behoefte aan onderzoek en praktische toepassing voor een effectieve implementatie.

In gesprek met… professor Maria Tims

15 / 02 / 2024|

Een gesprek met hoogleraar Maria Tims over de toekomst van werk. Job crafting lijkt noodzakelijk, maar de werkgever moet hier wel de leiding in nemen. Ook executive coaching en kennis over het ontwerpen van werk moet breder gedragen worden om zo werk te kunnen blijven optimaliseren

In gesprek met… lector Rogier van der Wal

19 / 12 / 2023|

Dit interview gaat over de bevordering van het lectoraat om moreel verantwoord werken in het onderwijs en organisaties door ethisch leiderschap, praktische wijsheid en heroverweging van morele taal. Ethiek is een dynamische rode draad in het curriculum, cruciaal voor bewustwording en handelingsrepertoire, met aandacht voor sociale veiligheid.

In gesprek met… professor Elfi Baillien

04 / 10 / 2023|

Werkplekken waarin werknemers onder stress staan en conflicten gemakkelijk escaleren, zijn aanzienlijk vatbaarder voor pestgedrag. Daarnaast spelen prestatienormen en sociale waarden binnen een organisatie of dienst een cruciale rol bij het al dan niet tolereren van pestgedrag.

In gesprek met… professor Marijke Verbruggen

08 / 05 / 2023|

Hoogleraar Marijke Verbruggen richt zich op loopbaanwijzigingen, loopbaaninactiviteit, inzetbaarheid, werk-privébalans, flexibele manieren van werken en de fit tussen persoon en (werk)omgeving.

In gesprek met… lector Arjen Edzes

03 / 10 / 2022|

Lector Arjen Edzes wil meer aandacht voor de regionale arbeidsmarkt. 'Zorg voor niet-vrijblijvende regionale samenwerking. Gebruik de huidige tijd van personele schaarste om te innoveren.'

In gesprek met… professor Dorien Kooij

20 / 04 / 2022|

Dorien Kooij is hoogleraar Human Resources Studies aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Ze is tevens voorzitter van het Departement Human Resource Studies. Na twee keer uitstel vond onlangs haar oratie plaats. Wij spraken haar over haar inaugurale rede.

In gesprek met… professor Desiree Joosten – ten Brinke

24 / 03 / 2022|

Desiree Joosten - Ten Brinke is hoogleraar Leren van volwassenen. Stimuleren, waarderen en erkennen aan de Open Universiteit: Voor HR-professionals is het een uitdaging om reguliere jaarlijkse functioneringsgesprekken om te zetten in een continu proces van reflectie.

In gesprek met… lector Miranda Snoeren

10 / 02 / 2022|

Miranda Snoeren werd onlangs bij Fontys Hogescholen officieel geïnstalleerd als lector Professionele Werkplaatsen: lerend en onderzoekend samenwerken in de beroepspraktijk.

In gesprek met… professor Jaap Paauwe

21 / 12 / 2021|

Scheidend hoogleraar Jaap Paauwe over de kloof tussen wetenschap en praktijk: 'De praktijk is heel divers met zowel in de profit als non-profit sector koplopers en achterblijvers als het gaat om de relatie tussen wetenschap en praktijk. Ik zie echter over de afgelopen twintig jaar wel meer toenadering van beide kanten.'