Over wdlsnava

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far wdlsnava has created 707 blog entries.

Deeltijdpensioen: ervaren belemmeringen bij werknemers en werkgevers

Deeltijdpensioen wordt gezien als een veelbelovend instrument om langer doorwerken voor meer mensen mogelijk te maken. In dit artikel onderzochten we het gebruik van en de belangstelling voor deeltijdpensionering, en de belemmeringen om van deeltijdpensioen gebruik te maken. Dit vanuit het perspectief van de werknemer én de werkgever. Er is gebruik gemaakt van twee databronnen: een groep van werknemers van 60 jaar en ouder, gevolgd over de periode 2015-2018, en een groep van Nederlandse werkgevers met meer dan 10 werknemers in 2019. De resultaten van deze studie laten zien dat er onder werknemers aanzienlijke belangstelling is voor deeltijdpensioen, maar dat er nog weinig daadwerkelijk gebruikt van wordt gemaakt. Mensen informeren zich maar beperkt en dan vooral over de financiële consequenties. Voor werknemers liggen belemmeringen voor een belangrijk deel in de institutionele sfeer (men denkt dat het te duur is en de regels te ingewikkeld zijn), op de werkvloer (men denk dat het in de functie niet goed mogelijk is) en in het ontbreken van rolmodellen. De door werkgevers gepercipieerde belangrijkste belemmeringen zijn min of meer eender. Werkgevers zien de financiële consequenties van de regeling voor de werknemer als grootste struikelblok. Daarnaast wordt ook de onbekendheid van de regeling als een belangrijke belemmering genoemd. Overigens zien werkgevers deeltijdpensioen vooral als een privézaak van de werknemer, en wordt deeltijdpensioen in slechts geringe mate actief gestimuleerd binnen de ondervraagde organisaties.

2020-07-27T07:03:47+00:0027 / 07 / 2020|Tags: , , |

Het CV het raam uit

Het verplichte CV als startpunt van je selectieprocedure kan het raam uit. Ons ingesleten patroon in de manier waarop wij sollicitanten en banen aan elkaar knopen, moet nu eindelijk eens op waarde geschat worden. Want het CV is een nuttig naslagwerk, maar niet de ideale voorspeller die we erin denken te zien. En toch beginnen we een selectieprocedure altijd met een CV.

2020-07-21T10:10:07+00:0021 / 07 / 2020|Tags: , , |

Werkgeversmaatregelen voor langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid

Uit de resultaten blijkt dat werkgevers nog altijd meer ontziemaatregelen treffen dan stimuleringsmaatregelen en dat het gebruik van maatwerkafspraken toeneemt. Grote bedrijven, non-profit bedrijven en bedrijven die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie treffen vaker maatregelen voor langer doorwerken. Daarnaast zien we bij werknemers een positieve trend in indicatoren voor duurzame inzetbaarheid, te weten de leeftijd tot waarop men wil en denkt te kunnen doorwerken en de inschatting van de eigen arbeidsmarktpositie

2020-07-27T07:07:04+00:0010 / 07 / 2020|Tags: , , |