Nieuwe artikelen

Titel: De toekomst van werk: Uiteenlopende denkbeelden
De toekomst van werk is onzeker, open, maar zeker niet leeg. In een recente publicatie van prof. dr. Nicky Dries wordt de toekomstige arbeidswereld grondig onderzocht. Volgens Dries evolueren we mee met veranderingen in technologie en de wereld, maar bepalender voor het beeld van de toekomst van werk blijken onze eigen – fictieve – denkbeelden en overtuigingen. Lees meer.
Auteur: prof. dr. Nicky Dries
Publicatiedatum: 4 maart 2024
Download artikel: De toekomst van werk: Uiteenlopende denkbeelden(pdf)

Titel: ChatGPT in recruitment – (geen) goede match! Het juridisch speelveld in vogelvlucht
Technologische vooruitgang, zoals Generatieve Artificial Intelligence (GenAI), en ethiek zouden hand in hand moeten gaan. Maar tot nog toe kent technologie (nog) geen ethiek. En dat terwijl de impact groots is op tal van terreinen. Zo ook op het terrein van HR. Lees meer.
Auteur: mr. Inge Brattinga, mr.dr. Colette Cuijpers
Publicatiedatum: 8 februari 2024
Download artikel: ChatGPT in recruitment – (geen) goede match! Het juridisch speelveld in vogelvlucht (pdf)

Titel: Loopbaanshocks als COVID-19 pandemie dwingen academici tot reflectie op loopbaaninvesteringen
Ontdek de impact van de COVID-19 pandemie op de loopbanen van zowel klinische als niet-klinische academici in een Universitair Medisch Centrum (UMC). Wat blijkt? Hoewel dezelfde externe gebeurtenis voor academici verschillende gevolgen had, is de ontwikkeling van maatwerkbenadering en een langetermijnperspectief noodzakelijk. Lees meer.
Auteur: Daphne L van Helden, Laura den Dulk, Bram Steijn, Joke G Boonstra, Meike W Vernooij
Publicatiedatum: 18 januari 2024
Download artikel: Zegen, vloek of grijs gebied? Het dynamisch effect van de COVID-19 pandemie op wetenschappelijke loopbanen in de academische medische sector (pdf)

Titel: Nieuw licht op impact van technologische ontwikkelingen op HR-professionals en HRM-onderwijs
HR-professionals worden geconfronteerd met veranderende eisen als gevolg van technologische ontwikkelingen. Dat vraagt om specifieke kennis en competenties op het gebied van technologie-gerelateerd verandermanagement, datageletterdheid, ethiek, multidisciplinaire samenwerking en afstemming met het management. Lees meer.
Auteur: Jeske van Beurden, Sjanne Marie van den Groenendaal, Irmgard Borghouts, Charissa Freese
Publicatiedatum: 28 december 2023
Download artikel: De Impact van Technologische Ontwikkelingen op HR-professionals en het HRM-onderwijs(pdf)

Titel: Decent work en de open society als referentiepunt voor gewenste toekomst van werk
De toekomst van werk in Europa blijft een complex vraagstuk, beïnvloed door verschillende cruciale factoren op het gebied van ecologie, technologie en politiek. Lees meer.
Auteur: HRM-collectief Future of work
Publicatiedatum: 11 december 2023
Download artikel: De toekomst van werk: over ecologische, technologische en politieke ontwikkelingen en het belang van strategische keuzes en politieke strijd(pdf)

Titel: Samenspel HRM en sociale zekerheid cruciaal voor inclusieve arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is de achilleshiel van onze economie en is verknoopt met alle maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat. Voor een inclusieve arbeidsmarkt is een goed samenspel tussen HRM en sociale zekerheid cruciaal. Lees meer.
Auteur: Irmgard Borghouts en Charissa Freese
Publicatiedatum: 25 september 2023
Download artikel: De inclusieve arbeidsmarkt: Het samenspel tussen HRM en sociale zekerheid(pdf)

Titel: Wie wordt er uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek?
Zelfs in deze tijden van grote personeelskrapte kijken bedrijven nog altijd veel naar diploma’s en ervaring en nemen ze mensen niet vaker aan op basis van wat deze kunnen. Van een’ skills gebaseerde aannamepraktijk’ is geen sprake. Lees meer.
Auteur: Fabian Dekker, Ferry Koster, Justine Anschutz en Maarten van Kooij
Publicatiedatum: 6 september 2023
Download artikel: Inclusief HRM: wie wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? (pdf)

Titel: ‘Opgesloten’ werknemer ook nadelig voor werkgever
Opgesloten zitten in de baan. Het komt regelmatig voor en heeft niet alleen negatieve effecten voor degene die het betreft; ook de organisatie ondervindt er nadelen van. Lees meer.
Auteur: Merel T. Feenstra-Verschure, Dorien Kooij, Charissa Freese
Publicatiedatum: 29 juni 2023
Download artikel: Opgesloten zitten in de baan. Oorzaken, gevolgen en het proces (pdf)

Titel: Organisatiecultuur belangrijk voor talentmobilisatie
De cultuur in een organisatie is van groot belang voor het benutten, ontwikkelen en waarderen van talent. De organisatiecultuur doet ertoe als het gaat om talentontwikkeling. Sterker nog: het heeft een voorspellende waarde voor talentmobilisatie. Lees meer.
Auteur: Kazimier Helfenrath, Peter Bos, Rachel Verheijen-Tiemstra, Marian Thunnissen
Publicatiedatum: 19 juni 2023
Download artikel: Organisatiecultuur als onzichtbare kracht achter talentmobilisatie: een verkenning van relevante aspecten (pdf)

Titel: AOW’er werkt minder vaak dan gepland
Er zijn veel meer mensen die van plan zijn na hun pensioen door te werken dan mensen die dat ook daadwerkelijk doen. Dit duidt op een onbenut reservoir aan arbeid onder gepensioneerden. Lees meer.
Auteur: Hanna van Solinge
Publicatiedatum: 11 mei 2023
Download artikel: Doorwerken na pensioen: plannen en realiteit  (pdf)

Titel: Hou talentprogramma’s exclusief
Talentprogramma’s kunnen zich beter op kleine groepen richten dan proberen ‘inclusief’ te zijn voor een grote groep werknemers. Dat klinkt misschien controversieel, maar het is de conclusie die van Anand van Zelderen Nicky Dries en Elise Marescaux trekken. Lees meer.
Auteur: Anand van Zelderen, Nicky Dries, Elise Marescaux
Publicatiedatum: 21 april 2023
Download artikel: The war for talent: Hoe je de top 2 procent van je werknemers kan bevoordelen en toch iedereen tevreden houdt(pdf)

Titel: Werknemer heeft baat bij apps duurzame inzetbaarheid
Apps kunnen bijdragen aan de inzetbaarheid van werknemers. Dat concludeert Tinka van Vuuren na onderzoek van het gebruik en effect van apps op duurzame inzetbaarheid. ‘Een app is goed in te zetten als aftrap van een aanpak, of als onderdeel van beleid of een jaarplan. Lees meer.
Auteur: Tinka van Vuren, Jan Fekke Ybema, Floor van den Heuvel , Leanne Witjas
Publicatiedatum: 28 maart 2023
Download artikel: Helpen apps bij de bevordering van duurzame inzetbaarheid (pdf)

Titel: HR kan beter sturen op vakmanschap
Om het vakmanschap van medewerkers te versterken, doen HR-professionals er goed aan de relatie klant-vakmens centraal te stellen. Ook zou het goed zijn als HR het leren van collega’s onderling zou ondersteunen en verbeteren. Lees meer.
Auteur: Wilco Brinkman
Publicatiedatum: 3 maart 2023
Download artikel: Een raamwerk voor sturen op vakmanschap (pdf)

Titel: Anoniem cv geen wondermiddel tegen discriminatie
Anoniem solliciteren leidt niet automatisch tot minder discriminatie. Bij de afweging om anoniem solliciteren toe te passen is het daarom zinvol om stil te staan bij welke functies en doelgroepen je winst denkt te behalen. Lees meer.
Auteure: Gerben Hulsegge, Lisa Hummel, Wendela Hooftman, Sophie Emmert
Publicatiedatum: 8 februari 2023
Download artikel: Anoniem solliciteren en het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. Op basis van leeftijd, geslacht en migratieachtergrond. (pdf)

Titel: HR-beleid moet zich ook op inzetbaarheid zzp’ers richten
Organisaties doen er goed aan om te helpen bij de ontwikkeling van zzp’ers die ze inhuren. Dat is niet alleen goed voor de zzp’er, maar ook voor de opdrachtgever. Lees meer.
Auteur: Sjanne Marie van den Groenendaal
Publicatiedatum: 18 januari 2023
Download artikel: Loopbaanperspectief voor de zzp’er, op weg naar duurzame loopbanen (pdf)