Privacybeleid

In het onderstaande privacybeleid leggen we uit hoe de website van het Tijdschrift voor HRM met uw gegevens omgaat, welke gegevens we verzamelen en waarom.

Dit privacybeleid geldt voor de website en de nieuwsbrief van Tijdschrift voor HRM.
Het website-adres is: https://tijdschriftvoorhrm.nl.

Neem voor vragen over ons beleid gerust contact met het secretariaat van het Tijdschrift voor HRM via: secretariaat@tijdschriftvoorhrm.nl

Opt-out

Bent u op zoek naar een opt-out (afmelding) voor de Google Analytics of de nieuwsbrief?
Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Cookies en Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies.
Hierdoor kunnen er bij het bezoeken van deze website persoonsgegevens van de websitebezoeker verwerkt worden. De uit de Analytics voortvloeiende statistieken worden enkel door ons gebruikt om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de door ons geleverde diensten, zo krijgen wij bijvoorbeeld inzicht in de mate waarin de artikelen worden gedownload en in onze lezersgroepen.

De informatie die hiermee wordt bijgehouden is het bezoekersgedrag, uw gemaskeerd ip-adres en gegevens over uw besturingssysteem en browser. Hierbij zorgen wij ervoor dat de privacygevoeligheid zo laag mogelijk wordt gehouden. Wij passen dit toe in overeenstemming met de Nederlandse en Europese wetgeving.

Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet verplicht ons de websitebezoeker om toestemming te vragen voor het plaatsen van alle soorten cookies. Aangezien wij geen toestemming vragen voor het plaatsen van 1st party cookies, hebben wij de benodigde stappen moeten nemen om toch te voldoen aan de wet en in aanmerking te komen voor lid 3b van dat wetsartikel.
Wij rechtvaardigen deze toepassing van cookies door de privacygevoeligheid zo veel mogelijk te minimaliseren en door deze informatie uitsluitend te gebruiken ter verbetering van de website. Daarnaast houden wij ons aan de door de CBP opgestelde handleiding.

De waarborgen die wij getroffen hebben om aan de wet te voldoen zijn:

  • Transparantie: Wij informeren de bezoeker in dit privacybeleid over het gebruik van cookies en de grondslag daarvoor.
  • Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.
  • Wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres van onze bezoekers en passen voor de cookies standaard het gebruik van SSL toe. Dit valt tevens te zien in de broncode van onze website.
  • Wij hebben het delen van de door de cookies verzamelde gegevens uitgezet en gebruiken de Google Analytics-cookies niet in combinatie met overige diensten van Google.

Wij bieden de bezoeker, op grond van het advies van het CBP en andere Europese privacy toezichthouders in de Artikel 29-werkgroep, ook een opt-out mogelijkheid aan.
Klik hier voor een opt-out (afmelding) van Google Analytics op deze website.

Nieuwsbrief

Indien u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief dan geldt het volgende.
De nieuwsbrief dient om de abonnee op de hoogte te houden van de recente publicaties in het tijdschrift en van nieuws dat gerelateerd is aan het tijdschrift.
Deze nieuwsbrief wordt ongeveer 4 maal per jaar naar de abonnees worden gestuurd.

Voor een aanmelding voor de nieuwsbrief is alleen het opgeven van een naam en e-mailadres vereist. Het e-mailadres hebben we nodig om de nieuwsbrief naar het juiste adres te sturen en de naam dient enkel ter personalisatie van de nieuwsbrief. Daarnaast wordt er in de nieuwsbrief ook bijgehouden op welke links er wordt geklikt. Hiermee kunnen wij inzicht krijgen in welke publicaties interessant worden gevonden door de lezers van de nieuwsbrief en kunnen we bijhouden of de nieuwsbrief actieve lezers heeft.

Aangezien de naam en het e-mailadres van een bezoeker al als persoonlijke gegevens beschouwd dienen te worden en wij deze gegevens opslaan en verwerken, houden wij ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) .

Dit houdt onder andere in dat een persoon op verzoek de op de desbetreffende persoon van toepassing zijnde persoonsgegevens kan opvragen, laten wijzigen en laten verwijderen.
Een opt-out mogelijkheid voor de nieuwsbrief is altijd te gebruiken. Ten eerste staat er onderaan elke nieuwsbrief een link om u af te melden. Daarnaast kunt u ook een mail sturen vanuit het emailadres wat u af wilt melden naar: secretariaat@tijdschriftvoorhrm.nl
Na afmelding worden de gegevens van de bezoeker in kwestie direct verwijderen.

Met wie we uw data delen

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbriefservice is verbonden aan MailChimp.
Dat betekent dat de gegevens die ingevoerd worden bij het aanmelden voor de nieuwsbrief met MailChimp worden gedeeld. MailChimp verschaft ons de mogelijkheid tot het eenvoudig opstellen en verzenden van onze nieuwsbrief. Daarnaast verschaft het ons de mogelijkheid van een double opt-in (aanmelding) en een simpele opt-out (afmelding) voor de nieuwsbrief.

MailChimp is een Amerikaans bedrijf. Dit betekent dat uw data (naam, e-mailadres en activiteit binnen de nieuwsbrief) buiten Europese grenzen wordt opgeslagen. Aangezien MailChimp valt onder het EU-US Privacy Shield, is het toch mogelijk om deze data met het bedrijf te delen.
MailChimp is enkel verwerker van de data en het Tijdschrift blijft hier verwerkersverantwoordelijke voor. Om dit goed te waarborgen hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten met MailChimp. Voor meer informatie over hoe MailChimp met uw informatie omgaat kunt u hier de privacyverklaring van MailChimp lezen.

Analytics

Voor de Google-Analytics maken we gebruiken van een dienst van Google.
Google is een Amerikaans bedrijf. Dit betekent dat uw data (gemaskeerd ip-adres, browsergegevens en activiteit op onze website) buiten Europese grenzen wordt opgeslagen. Aangezien Google valt onder het EU-US Privacy Shield, is het toch mogelijk om deze data met het bedrijf te delen.
Google is in dit geval enkel verwerker van de data en het Tijdschrift blijft hier verwerkersverantwoordelijke voor. Om dit goed te waarborgen hebben we een verwerkersovereenkomst (Google’s Data Processing Agreement) gesloten met Google.  Voor meer informatie over hoe Google met uw informatie omgaat kunt u hier de privacyverklaring van Google lezen.

Bewaartermijn van uw data

Nieuwsbrief

Zodra u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief zullen uw data worden verwijderd.

Analytics

De gegevens die worden verzameld voor de analytics hebben een bewaartermijn van 26 maanden. Na die periode zullen de gegevens automatisch definitief verwijderd worden.

Recht tot aanpassing van uw data

Indien u inzicht wilt in uw data dan zullen wij dat u verschaffen. Ook kunt u correcties van uw data aanvragen of de verwijdering van uw data aanvragen. Voor de nieuwsbrief kan dit via de link naar de instellingen die onderaan iedere nieuwsbrief staat.