Tweebaans Werk

Besproken door Ellen Koop-Spoor

Wat hebben Albert Einstein, Mark Rutte, Tom Waes en Britt Dekker met elkaar gemeen? Exact, ze hebben alle vier ervaring opgedaan met het combineren van banen. En ze zijn niet de enigen. In Nederland combineren 832.000 mensen meerdere banen in loondienst of als zelfstandige (CBS, 2022). Alleen in de Scandinavische landen komt het combineren van banen vaker voor. Naar het combineren van banen is echter niet veel achtergrondstudie gedaan (SER, 2018). Als multi-jobber (docent/onderzoeker bij een hogeschool & zelfstandig trainer/coach) ervaar ik regelmatig dat mensen niet goed begrijpen dat je er heel bewust voor kunt kiezen om meerdere banen tegelijkertijd uit te oefenen en dat mijn werkgever dit mede mogelijk maakt. Het boek Tweebaans Werk probeert het tij te keren en laat zien dat het ‘wegennet van banen’ niet alleen uit kruispunten bestaat waar je móét kiezen.

Auteurs Luc Dorenbosch en Mark van Vuuren geven als ervaren tweebaners inzicht in de kansen die dit fenomeen biedt. Hoewel stil wordt gestaan bij mensen die banen combineren uit noodzaak, richt het boek zich vooral op de kansen die het kan bieden. Het bevat een sterke mix van achtergrondinformatie, praktische handvatten en inspirerende voorbeelden voor zowel werkgevers als professionals die banen combineren of dit ambiëren.

De banen ineenslaan

Ieder van de drie delen van het boek heeft een andere focus. Het eerste deel begint met een verkenning hoe het gekomen is dat we denken in termen van hele banen en de vooroordelen die leven over het combineren van meerdere banen. Hoewel één op de acht tweebaners dit doet om rond te komen, heeft een tweede baan voor mensen meestal echt iets te bieden dat niet in één baan te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan meer afwisseling, een vaardigheid verder ontwikkelen of betekenis toevoegen aan je hoofdbaan. Het tweede deel richt zich op de vraag of een tweede baan bij jou zou passen. Er komt een breed scala van mogelijkheden aan bod die tegelijkertijd als overzichtelijke keuzes worden gepresenteerd. Het derde deel richt zich op werkgevers en waarom ‘banen ineenslaan’ ook voor hen meerwaarde kan hebben. Dit hoofdstuk wordt levendig door de aansprekende voorbeelden van organisaties die deze stap gemaakt hebben. Mocht je als professional of werkgever enthousiast zijn geworden, bevat het boek een checklist rondom de formele kanten van een baan erbij, een plan van aanpak om banen te combineren en een checklist om de combineerbaarheid van banen te toetsen. Samengevat, tweebaans werk kan interessante, uitdagende en gezonde banen mogelijk maken, maar het vraagt durf en lef om je medewerkers te delen met anderen. Dit hoofdstuk wordt levendig door de aansprekende voorbeelden van organisaties die deze stap gemaakt hebben.

Sterke koppeling tussen theorie en praktijk

Wat mij met name aanspreekt in het boek zijn de sterke koppeling tussen theorie en praktijk en de nuance waarmee alles beschreven wordt. Het is geen pleidooi om banen te gaan combineren, maar je wordt overtuigd om te verkennen of het bij jou als professional of werkgever past. Logisch dus dat ook de beren op de tweebaansweg aan bod komen. Net als bij een enkele baan is banen combineren niet altijd leuk en kan het bij vlagen behoorlijk ingewikkeld zijn. Je kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met conflicten tussen loyaliteit en belangen, tussen identiteit en status en tussen coördinatie en planning. Naast een beschrijving van de beren op de weg worden er vervolgens concrete tips gegeven hoe je met die betreffende beer kunt afrekenen. Hoewel het soms open deuren zijn als ‘maak heldere afspraken met elkaar’ wordt wel duidelijk toegelicht waarom dit zo belangrijk is. Dit boek is wat mij betreft dan ook een oproep aan alle hrm’ers om de strijdbijl in de ‘war on talent’ te begraven en te verkennen wat ‘samen spelen, samen delen’ kan opleveren.

Bibliografische gegevens

Titel: Tweebaans Werk. Hoe banen combineren voor jou werken kan.
Auteurs: Luc Dorenbosch en Mark van Vuuren
Uitgeverij: Boom
ISBN: 9789024451869