Commentaar op het artikel ‘HRM 20 jaar na dato: wat heeft het opgeleverd?’ van Frits Kluijtmans.

Editie 2004, nr. 3

Pieter Jan Zijlema

Allereerst – enigszins relativerend en wellicht bemoedigend – heeft de ontwikkeling van PZ naar HR veelal minimaal 1 salarisschaal omhoog opgeleverd. HR-ers hebben in materieel opzicht over het algemeen niet slecht voor zichzelf gezorgd. Of dit ook altijd parallel loopt met de geleverde opbrengst van de inspanning is twijfelachtig. In het verhaal van Kluijtmans spreekt mij vooral aan hetgeen Paauwe bepleit. ‘Een benadering waarbij personeelsmanagement zich meer richt op het bevorderen van de beweeglijkheid, veranderingsbereidheid, betrokkenheid en leervermogen van werknemers zodat reeksen van nog te kiezen strategieën mogelijk worden. Met de belangrijke begrippen van fairness en legitimiteit naast de eisen van markt- of taakomgeving.’

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.