HR-managers moeten meer aandacht besteden aan hoe hun HR-activiteiten ervaren worden door medewerkers. Dat stellen Jeske van Beurden, Marc van Veldhoven en Karina van de Voorde van de Tilburg University in het artikel Waarom de werknemersbeleving van HR-activiteiten belangrijk is. De manier waarop werknemers HR-activiteiten beleven, bepaalt namelijk het succes ervan. En dat kan uiteindelijk weer de prestaties van de organisatie beïnvloeden.

Effect op prestaties

Als het gaat om het aanbod van HR-activiteiten, is ‘hoe meer hoe beter’ niet van belang, blijkt uit het onderzoek van Van Beurden. Sterker nog, als er veel activiteiten zijn, maar ze worden door medewerkers niet als nuttig ervaren, kan dat een negatief effect hebben op de betrokkenheid en hun werkprestaties. In plaats van te streven naar een zo groot mogelijk arsenaal aan beschikbare HR-activiteiten, kunnen beleidsmakers en professionals zich daarom beter richten op de bijdrage van HR-activiteiten voor het functioneren van de werknemer.

Groter niet per se beter

Als werknemers het gevoel hebben dat de aangeboden HR-activiteiten effect hebben en bijdragen aan hun functioneren, verhoogt dat de werknemersuitkomsten. Ook als er nog activiteiten zijn die ze missen. Het eerste blijkt meer van belang dan het tweede. Want, als werknemers het aanbod weliswaar klein maar wél effectief vinden, heeft dat een groter positief effect dan wanneer het aanbod groter is maar als ineffectief wordt gezien. Het is dus van belang dat HR-professionals zich bewust zijn van de verschillende manieren waarop werknemers de HR-activiteiten kunnen beleven. Het onderzoek toont dat het belangrijker is hoe een werknemer de activiteiten beleeft, dan het simpele feit dat deze beschikbaar zijn. Zowel voor werknemers als organisaties is hier winst te behalen, aldus Van Beurden. HR-activiteiten die waarvan werknemers zie als niet-effectief zien, kunnen over boord gegooid. Tegelijkertijd is ook duidelijk wat er nog mist.

Op één lijn

Uit het onderzoek blijkt verder dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan hoe werknemers en managers de aangeboden activiteiten beleven. Als zij op één lijn zitten hierover, kan dit ten goede komen aan de betrokkenheid en werkprestaties van werknemers. Communicatie is hierbij van groot belang. Managers moeten de werknemers informeren over de HR-activiteiten die ze implementeren en met hen het belang ervan bespreken. Ook is het van groot belang de aangeboden activiteiten te evalueren, zo bleek.

Auteurs

Jeske van Beurden, Marc van Veldhoven en Karina van de Voorde zijn verbonden aan het Department of Human Resource Studie van de Tilburg University. Respectievelijk als universitair docent, professor en universitair hoofddocent.

Download hier het volledige artikel (pdf)