It takes two to tango

Artikel
Editie 2006, nr. 2

Karin Sanders

Het combineren van kennis op het terrein van arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) en van HRM verrijkt beide disciplines. Ondanks de vele raakvlakken leiden de disciplines HRM en A&O een apart bestaan. Onderzoeksresultaten van de ene discipline zijn bij de ander nauwelijks terug te vinden. Beide disciplines ontwikkelen zich schijnbaar onafhankelijk van elkaar en er vindt kennisoverdracht noch osmose plaats. Er gaapt niet alleen een kloof tussen beide disciplines, maar ook eentje tussen wetenschap en praktijk. In dit artikel wordt gesteld dat het relatief nieuwe vakgebied human resource development (HRD) een brugfunctie kan vervullen. Zo kan HRM-onderzoek de wetenschappelijke regie van A&O gebruiken terwijl A&O-onderzoek wat contextgevoeliger kan worden. Een belangrijke oorzaak van de bestaande kloof is de invalshoek van de disciplines: HRM heeft een duidelijk bedrijfskundige invalshoek terwijl A&O-onderzoek voortkomt uit de onderwijskunde. Ook de methodologie verschilt: HRM leunt op casestudies terwijl A&O-onderzoek gebaseerd is op vragenlijsten met gevalideerde en betrouwbare meetinstrumenten. Het combineren van HRM en A&O zou ten slotte de kloof tussen theorie en praktijk kunnen dichten.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.