Artikel
Editie 2005, nr. 3

Martijn Voermans & Marc van Veldhoven

De mate waarin werknemers een positieve attitude hebben ten aanzien van elektronisch HRM (e-HRM) hangt af van drie factoren. Dit blijkt uit een studie van de Universiteit Tilburg en de afdeling Corporate HR van Philips onder 363 Philips-medewerkers. Een eerste factor van belang is de reeds bestaande houding ten aanzien van IT. Nieuwe technologische toepassingen worden immers eerder geaccepteerd wanneer de actuele IT-systemen tot tevredenheid stemmen en de werkzaamheden van het personeel en de praktijk voldoende ondersteunen. Een andere factor van belang is de gewenste voorkeur die medewerkers hebben ten aanzien van de rol van HRM binnen de organisatie. Uit de studie blijkt dat medewerkers er de voorkeur aan geven wanneer de HR-afdeling als strategische partner optreedt en niet als ’employee champion’. e-HRM-projecten zullen zich daarom moeten richten op bredere IT-omgevingen om succesvol te zijn. Een andere praktische implicatie is dat informatie vanuit centraal management en vanuit de HR-functie concrete en zichtbare resultaten moet opleveren (quick wins).

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.