Artikel
Editie 2001, nr. 1

Nicole Torka & Maarten van Riemsdijk

Dit artikel beschrijft de eerste onderzoeksresultaten over de invloed van de contractrelatie op binding. Het toont empirische gegevens van een diepgaand kwalitatief vooronderzoek op dit thema bij een bedrijf. Daaruit blijkt dat atypische arbeidskrachten niet per definitie minder binding ervaren dan typische arbeidskrachten: zeker met betrekking tot de affectieve binding met collega’s. Wel zijn er verschillen in normatieve binding met het werk en affectieve binding met de afdeling; typische arbeidskrachten hebben op beide dimensies en niveaus meer binding dan atypische arbeidskrachten. Deze verschillen zijn echter niet zonder meer aan de verschillen in contract te wijten, maar veeleer aan verschillen in arbeidsinhoud (normatieve binding met het werk) en bedrijfs- ofwel afdelingsanciënniteit (affectieve binding met de afdeling). Een opvallende uitkomst is dat van normatieve binding op organisatieniveau in geen enkel geval sprake was en op afdelingsniveau slechts in een tweetal gevallen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.