Redactioneel
Editie 2002, nr. 2

De titel van het tweede artikel in dit nummer van het Tijdschrift voor HRM luidt: ‘Competentiemanagement: beheersen of begeleiden?’ In navolging van Kessels stelt de auteur, Dries Faems, dat de koppeling tussen het strategisch beleid van de organisatie, competenties en HRM kan worden getypeerd als een beheersingsmodel. Tegenover deze gangbare opvatting van competentiemanagement stelt hij vervolgens een zogenoemd begeleidingsmodel. In het beheersingsmodel tracht het management het gedrag van werknemers te ‘beheersen’, dat wil zeggen zodanig te sturen dat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd. Vooral vanwege de grote dynamiek die de omgeving van organisaties kenmerkt, wordt het begeleidingsmodel door Faems naar voren geschoven. Hierin ligt de klemtoon op een procesmatige wisselwerking tussen strategie, HRM en competenties. HRM krijgt in dit model een centrale positie, omdat deze functie moet zorgdragen voor de interactie tussen alle stakeholders. Maar de rol van de HR-managers is vooral een begeleidende.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.