Artikel
Jaargang 2007, nr. 1

Ruud Hogendoorn

Organisaties kunnen hun ethische cultuur doorlichten aan de hand van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontwikkeld onderzoeksmodel: de InternetSpiegel. Gebleken is dat percepties van medewerkers over eerlijkheid, ethische cultuur en integriteit belangrijkere voorspellers zijn van tevredenheid dan traditionele HR-instrumenten als arbeidsvoorwaarden, werkinhoud, communicatie, stress en loopbaanmogelijkheden. Toch hebben organisaties weinig inzicht in wat medewerkers vinden van het integriteitsbeleid van hun werkgever en hun beleving van integer gedrag van collega’s en werkgever. Met het kwalitatieve onderzoeksinstrument dat via internetapplicaties wordt ingezet, kunnen organisaties hun eigen ethische cultuur doorlichten. Het model maakt onderscheid tussen succesfactoren en prestatie-indicatoren. Deze zijn matrixgewijs tegen elkaar afgezet om inzicht te krijgen in de causale verbanden. Als prestatie-indicatoren is gekozen voor integriteit, moreel bewust gedrag en rechtvaardigheid. De succesfactoren zijn de beleving van eerlijkheid door medewerkers, moreel management, de relatie met collega`s, moreel bewust gedrag, rechtvaardigheid en aspecten van een ethische cultuur. Aan de hand van een vragenlijst wordt de matrix ingevuld.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.