Over stress en stressgerelateerde aandoeningen zijn meters boeken en artikelen geschreven. Hoogendijk en De Rek plaatsen het onderwerp in historisch perspectief en in relatie tot de evolutionaire wordingsgeschiedenis van de mens. Ten dele is stress onvermijdelijk. Sterker nog, de omvang en impact ervan neemt verder toe in de digitale kenniseconomie. Maar anderzijds zijn er wellicht ook nieuwe wetenschappelijke technieken, die het omgaan met stress in een ander perspectief kunnen plaatsen. Een verfrissende invalshoek, naast al die andere literatuur over stress en burnout.