Al meer dan twintig jaar terug, namelijk in 1994, verscheen in het blad M&O een opvallend artikel van C. (Chris) Steyaert met als titel “Post-Human Resource Management: Personeelsmanagement in veelvoud?” Het artikel baarde destijds nogal opzien in de gemeenschap van HRM-wetenschappers in ons land (waartoe Steyaert zelf niet behoorde), maar dat duurde maar kort. Daarna is er weinig meer over vernomen. De inzichten die in het artikel tentoon werden gespreid, hebben geen plek gekregen in het HRM-discours, zoals zich dat de afgelopen twintig jaar in ons land zowel in de wetenschap als in de praktijk heeft ontwikkeld. En dat is jammer, want – met de wijsheid van nu – kan worden gezegd dat het artikel zijn tijd ver vooruit was. Reden om nu nog weer eens bij de boodschap van het artikel stil te staan.