Boekbespreking door: Jan Kees Looise  

Tijdschrift voor HRM besteedt de laatste jaren meer aandacht aan de geschiedenis van HRM. Kennis van deze geschiedenis kan het inzicht vergroten in de ontwikkeling van organisaties, arbeidsrelaties en het `management’ daarvan en daarmee een bijdrage leveren aan het begrijpen van huidige en toekomstige ontwikkelingen op het vakgebied. Bovengenoemd boek van Rien Huiskamp past in deze benadering, al moet de lezer wel enige moeite doen om de relatie met het hedendaagse HRM te leggen.  

Het boek richt zich namelijk op een vroege fase van arbeidsrelaties: de late middeleeuwen, toen er van duidelijk uitgekristalliseerde organisaties, arbeidsrelaties en HRM nog weinig sprake was. Verder gebruikt Huiskamp een aantal voor HRM-onderzoek nogal ongewone onderzoeksmethoden: archeologisch onderzoek, bestudering van historische schriftelijke bronnen (vooral `keuren’, door de plaatselijke overheid opgestelde regelingen voor het functioneren van de gilden) en zelfs archeologische experimenten en afbeeldingen uit de middeleeuwen. Het resultaat is een combinatie van een historisch (zelfs archeologisch) en arbeids-sociologisch boek. Naast diepgaande informatie over een viertal oude ambachten (pottenbakkerijen, brouwerijen, leerlooierijen en vollerijen) levert dit ook interessante en relevante inzichten op HRM-gebied op…  

Verder lezen? Download hier de gratis pdf.

Over Jan Kees Looise: Jan Kees Looise is emeritus-hoogleraar HRM aan de Universiteit Twente.

Bibliografische gegevens

Titel: Het ambachtelijk bedrijf in de laatmiddeleeuwse stad

Auteur(s): Rien Huiskamp

Uitgeverij: Vakmedianet, Alphen aan den Rijn, 2018

 

Het ambachtelijk bedrijf in de laatmiddeleeuwse stad - Rien Huiskamp