Over organisatieontwikkeling, veranderkunde en HRM in tijden van grilligheid, onvoorspelbaarheid en ontwrichting

Boekbespreking door: Jan Kees Looise

Ber Damen is bedrijfskundige en psycholoog. Hij is als partner verbonden aan Van de Bunt Adviseurs en als lector voor de master HRM aan de Hogeschool Advans+. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring als bestuursadviseur, veranderkundige, organisatieontwerper en leiderschapsontwikkelaar. In 2012 publiceerde hij al Het Berenschot Leiderschapsboek Naar een nieuwe visie op leiderschap en leiderschapsontwikkeling en nu dus dit nieuwe boek over organisatieontwikkeling, veranderkunde en HRM in tijden van grilligheid, onvoorspelbaarheid en ontwrichting.

Gezien deze laatste aanduidingen is dat een moedige exercitie. Want als er zoveel onzekerheid is over de huidige en toekomstige omstandigheden, hoe kun je dan aangeven wat er moet gebeuren? Damen lost dit probleem op twee manieren op. In de eerste plaats door het reduceren van die onzekerheid. Weliswaar is er veel – zo niet alles – in verandering: de economie, de technologie, het menselijk gedrag, het klimaat, de wereld als geheel, maar de gevolgen die dit alles heeft voor organisaties zijn in feite wel duidelijk. Het klassieke technocratische op aandeelhouderswaarde en cognitie gerichte organisatiemodel (‘de hark’) waarin naar de medewerkers vooral in termen van menselijke hulpbronnen (human resources) wordt gekeken is inmiddels achterhaald. Het zal worden vervangen door een postmodern netwerkmodel (‘de pannenkoek’) waarin holistische waarden domineren en een `aandeelnemersbenadering’, beleving en affectieve ervaring en menselijke relaties centraal staan. De tweede oplossing die Damen kiest is het omturnen van de huidige, vooral op traditionele rollen georiënteerde HR-professional tot ‘businessarchitect en verandermeester’ (Hij ontwerpt, verandert en ontwikkelt de organisatie voor – én met – de mensen in de organisatie’). De HR-professionals zullen dus voor een belangrijk deel de voorspelde organisatieverandering vorm moeten geven. Om dit te concretiseren reikt Damen een organisatieontwikkelingsmodel aan bestaande uit zeven etappes dat houvast biedt voor het handelen van de businessarchitect en verandermeester. Hij sluit het boek af met een aanstekelijke oproep om er concreet mee aan de slag te gaan: `Aan het werk. Wees de verandering die je zelf wilt zien!’

 

Verder lezen? Download hier de gratis pdf.

Over Jan Kees Looise:
Jan Kees Looise is emeritus-hoogleraar HRM aan de Universiteit Twente.

Bibliografische gegevens

Titel:Businessarchitect & verandermeester: Handvatten voor toekomstbestendig HRM-beleid
Auteur(s): Ber Damen
Uitgeverij: Vakmedianet, Alphen aan den Rijn, 2018