Over ambtenaren en hun motivatie

Artikel
Editie 2006, nr. 4

Bram Steijn

Ambtenaren zijn in de regel meer door het algemeen belang gegrepen dan werknemers uit de private sector. Het begrip ‘public service motivation’ (PSM), de arbeidsmotivatie van ambtenaren, staat om verschillende redenen opnieuw in de belangstelling. Zo heeft het concept van new public management, de pogingen om managementconcepten uit de private sector naar de publieke sector te vertalen, te weinig oog voor de intrinsieke motivatie van mensen om voor een baan bij de overheid te kiezen. Voorts is het PSM-concept belangrijk omdat de publieke sector werknemers aanspreekt met andere waardeoriëntaties dan in de private sector, omdat een dergelijke arbeidsmotivatie gepaard gaat met betere prestaties en omdat motivatie-instrumenten uit de private sector niet goed toepasbaar zijn op de publieke sector. Het blijkt dat wervingscampagnes van de overheid effect sorteren omdat ze appelleren aan de behoefte van mensen om zich dienstbaar te maken aan de samenleving. Dit gegeven zal met het oog op de verwachte krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke onderscheidende factor worden. Een voorwaarde is wel dat de overheid haar ‘belofte’ aan de werknemers waarmaakt; anders volgt verloop.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.