Technologische vooruitgang, zoals Generatieve Artificial Intelligence (GenAI), en ethiek zouden hand in hand moeten gaan. Maar tot nog toe kent technologie (nog) geen ethiek. En dat terwijl de impact groots is op tal van terreinen. Zo ook op het terrein van HR. Want, waar begint en eindigt de discussie over de (legitieme) rol van AI eigenlijk binnen het HR-domein? In het zojuist verschenen artikel ‘ChatGPT in recruitment – (geen) goede match! Het juridisch speelveld in vogelvlucht’ bieden mr. Inge Brattinga en mr.dr. Colette Cuijpers een rijk overzicht van juridische aandachtspunten onder zowel Europees als Nederlands recht.

Generatieve Artificial Intelligence (GenAI), met ChatGPT als prominent voorbeeld, heeft de wereld op zijn grondvesten doen schudden. En wel op diverse gebieden. De opkomst van deze tool in het HR-domein is met name helpend voor het proces van werving en selectie. En, hoewel ondersteunend, roept het gebruik hiervan heel wat vragen op; rondom mogelijke vooringenomenheid en privacy bijvoorbeeld. Ook zorgen deze tools voor juridische vraagstukken omtrent legitimiteit in het wervings- en selectieproces.

Is het gebruik van GenAI legitiem?

De discussie rond het gebruik van ChatGPT in recruitment vertoont gelijkenissen met eerdere debatten, zoals het googlen van sollicitanten. De kernvraag blijft: is het gebruik van GenAI legitiem?

Een pasklaar antwoord blijft uit. Momenteel wordt de legitimiteit actief bediscussieerd door data protectie autoriteiten, waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zij trekken de verenigbaarheid met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in twijfel. De 14 maart 2023 door de Tweede Kamer aangenomen Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie biedt in elk geval een welkome navigatie door het landschap van arbeidsdiscriminatie met technologie als AI.

Auteurs

Mevrouw mr.dr. Colette (CMKC) Cuijpers is lector van het lectoraat Recht en Digitale Technologie van de JHS, universitair hoofddocent Tilburg Law School – Tilburg University. Mevrouw mr. Inge (IMJ) Brattinga is docent recht bij de Juridische Hogeschool Avans – Fontys (JHS) en onderzoeker bij het lectoraat Recht en Digitale Technologie van de JHS. Privacy jurist bij VRF advocaten.

 

Download hier het volledige artikel (pdf)