Signalering door: Ber Damen

Check In. Op zoek naar zin en betekenis in bedrijven

Hoe evolueren we van bullshitjobs naar zinvol werk? Kan een bedrijf een bron van betekenis zijn? Levert het op om als bedrijf te investeren in persoonlijke zingeving? Een op de drie werknemers vindt zijn werk compleet zinloos. Toch hunkeren we met z’n allen – werkgevers, werknemers en consumenten – naar betekenis. Ook onze economie is ernaar op zoek. De vraag is hoe bedrijven daar een rol in kunnen spelen.

In Check-In toont businessfilosoof Jochanan Eynikel hoe de weg naar een betekenisvolle economie niet loopt langs grote woorden of dure missieverklaringen, maar langs persoonlijke ervaringen. Zinvol werk vraagt een persoonlijke check-in bij het wat, wie en waarom van organisaties. Vanuit onderzoek naar wat leven en werk zinvol maakt, reikt dit boek bouwstenen en enkele methodische stappen aan die organisaties kunnen helpen om hun zingevend kapitaal te versterken.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Jochanan Eynikel

Titel: Check In. Op zoek naar zin en betekenis in bedrijven.

Uitgegeven door: Lannoo Campus, Amsterdam

Jaar: 2020

Check In