Commentaar op het artikel ‘Naar duurzame competentieontwikkeling: implicaties voor personeelsbeleid’ van Christa Teurlings, Marjan Vermeulen en Helena Wiersma.

Editie 2003, nr. 2

A. Oudejans

Met het artikel ‘Naar duurzame competentieontwikkeling: implicaties voor personeelsbeleid’ van Teurlings, Vermeulen en Wiersma wordt de rol die competenties kunnen spelen in HRM/HRD, een stuk verder gebracht. De aanpak vanuit de leerbenadering biedt aanknopingspunten voor een nieuwe visie op competenties.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.