Artikel
Editie 2005, nr. 2

Marcel van der Klink

Het begrip competentiemanagement is allerminst eenduidig en een generieke definitie is moeilijk te geven. Wel moet een dergelijke definitie het begrip enerzijds goed afbakenen, maar anderzijds flexibel genoeg zijn om in uiteenlopende praktijken gehanteerd te worden. Er zijn immers veel verschillende perspectieven. Het begrip verschilt allereerst per geografische locatie: in de Verenigde Staten verwijst competentie naar gedragskenmerken, in Engeland naar het presteren volgens afgesproken maatstaven en in Duitsland naar het brede handelingsvermogen van een werknemer om taken te vervullen. Ook in de praktijk verschillen de interpretaties: bij werving en selectie zijn competenties ontwikkelbare potenties en moeilijk veranderbare persoonseigenschappen voor een scala aan functies, bij leren en opleiden worden competenties beschouwd als aan te leren of verder te ontwikkelen, bij functiebeoordelingen worden ze gedefinieerd in termen van handelingen binnen een functie en bij prestatiebeloning worden ze gedefinieerd in termen van gewenste output. Ten slotte verschillen de interpretaties ook in de diverse leertheorieën. Belangrijke dimensies in een definiëring van het competentiebegrip zijn specificiteit, integrativiteit, duurzaamheid, handelingsgerichtheid, leerbaarheid en onderlinge afhankelijkheid.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.