Artikel
Editie 2006, nr. 4

Jac Christis & Ben Fruytier

Competentiemanagement kent te veel ‘constructiefouten’ en moet vervangen worden door een alternatief concept, aldus onderzoekers aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Competentiemanagement is gebaseerd op problematische premissen. Zo gaat het voorbij aan het feit dat het presteren van een organisatie een systeemeigenschap is die niet herleid kan worden tot de eigenschappen van een of meer elementen. Vereenvoudiging en reductie van een prestatieprobleem tot prestaties van individuen is daarom niet mogelijk. Voorts worden competentieprofielen gemaakt ten behoeve van functies, terwijl het nut van functies als organisationele bouwstenen twijfelachtig is. Een andere aanname is dat een enkel systeem verschillende functies of doeleinden kan dienen. Competentiemanagement verwart de keuze tussen een functiegeoriënteerd en een competentiegeoriënteerd personeelsbeleid, heeft daarnaast geen oog voor horizontale integratie van personeelsbeleid en gaat voorbij aan het feit dat verticale integratie met het strategische beleid alleen indirect via het arbeidsorganisatorische beleid tot stand kan komen. Competentiemanagement is feitelijk meer geïnteresseerd in prestatiemotivaties dan in prestatievaardigheden. Een alternatieve werkwijze focust op competent in plaats van op competentie.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.