Commentaar op het artikel ‘Competentiemanagement: een kritiek en een alternatief’ van Jac Christis en Ben Fruytier.

Editie 2006, nr. 4

Lou van Beirendonck

In hun artikel over competentiemanagement baseren Christis & Fruytier zich mijns inziens sterk op de Amerikaanse literatuur van het begin jaren ’90, onder andere McClelland 1993 en Spencer & Spencer 1993. Al snel wordt competentiemanagement dan voorgesteld als een mechanistisch proces, waarbij vanuit de missie en de visie van de organisatie uiteindelijk gewenste competenties worden afgeleid die dan vervolgens worden beoordeeld. Intussen is er – zeker in Europa – veel geëvolueerd in de praktijk van competentiemanagement. Ik wil me beperken tot vier beschouwingen bij dit artikel.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.