Ruimte voor groei

Artikel
Editie 2005, nr. 2

Peggy De Prins & Annemie Melis

Competentiemanagement in Vlaanderen geldt als een hefboom om HR verder te professionaliseren. Dit concluderen onderzoekers van de Panel Survey of Organizations Flanders, een door verschillende universiteiten gedragen onderzoeksconsortium. In tegenstelling tot de dominante opvatting dat competentiemanagement een hype is, blijkt uit de studie dat er wel degelijk draagvlak voor competentiemanagement is. Dit geldt vooral in grote organisaties met relatief hooggekwalificeerde medewerkers die actief zijn in turbulente markten en die zich richten op de financiële en zakelijke dienstverlening, het onderwijs en het openbaar bestuur. Uit de studie blijkt tevens dat competentiemanagement de horizontale integratie bevordert tussen de verschillende HR-domeinen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan ontwikkelingsbeleid, performance management en prestatiebeloning. Tegelijkertijd faciliteert competentiemanagement de verankering van het opleidingsbeleid. Dit betekent dat competentiemanagement ook de verticale integratie positief beïnvloedt. De onderzoekers stellen dat er echter nog veel ruimte is voor groei van competentiemanagement binnen organisaties.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.