Cultuur doe je zelf! Concreet aan de slag met organisatiecultuur.

In haar boek Cultuur doe je zelf! stelt auteur Marcella Bremer zich de vraag: wat kan er beter in de organisatie? Haar antwoord is overduidelijk. Zij zegt onomwonden dat – wat de doelen of problemen van de organisatie ook mogen zijn – als we niet willen dat de organisatiecultuur ons hindert bij het realiseren of oplossen ervan, dan moeten we een cultuur ontwikkelen die ons daarbij helpt en ondersteunt.

De coronacrisis heeft ons maar weer eens laten zien hoe onvoorspelbaar en veranderlijk de wereld is. Dat vraagt om een organisatiecultuur die vernieuwing en organisatorische wendbaarheid accommodeert en samenwerking en leervermogen stimuleert. Welke organisatie heeft dat? In Nederland is er volgens Bremer in elk geval nog ruimte voor verbetering. Gebaseerd op het veelgebruikte model van Concurrerende Waarden Model van Cameron & Quinn, illustreert haar boek hoe cultuur concreet gemaakt én ontwikkelt kan worden. Met behulp van gericht gedrag. Dáár draait het immers om bij cultuur. Sterker nog, zegt Bremer: cultuur doe je zelf! Dagelijks. Niet alleen als leidinggevende, maar ook als individueel teamlid en als organisatiemedewerkers gezamenlijk. Door te leren en continu te verbeteren. Met meer flexibiliteit en slagvaardigheid en met minder regels en voorschriften.

Met dit praktische boek wil Bremer ons een steuntje in de rug geven, wanneer we daadwerkelijk tot cultuurverbetering willen overgaan in onze organisaties. Het boek geeft praktische handvatten voor het aan de slag gaan met het model van Concurrerende Waarden en bevat – naast de nodige theoretische onderbouwing – tips en verhalen over hoe cultuurverandering (niet) werkt in de praktijk. Daarbij passeren diverse werkvormen de revue die – volgens Bremer – het verschil kunnen maken in de weerbarstige praktijk van alledag. Daarbij tracht zij management cliché’s zo veel mogelijk te vermijden en presenteert zij aansprekende en illustratieve casuïstiek. Dit boek wil de praktijkprofessionals ondersteunen in het combineren van kennis en actie – en wel op een zodanige wijze dat zij zich tot verstandige cultuurbouwers kunnen ontwikkelen.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Marcella Bremer
Titel: Cultuur doe je zelf! Concreet aan de slag met organisatiecultuur.
Uitgegeven door: Kikker Groep
Jaar: 2020