Tot voor kort bevatte de database van het Tijdschrift voor HRM alle artikelen en rubrieken vanaf nr. 4, 2000. De inhoud van de oudste nummers was niet meer in digitale vorm beschikbaar. Alle artikelen uit de jaargangen 1998 (de eerste) tot en met 2000 (nr. 3) zijn ingescand en in de database opgenomen. Met dank aan redactielid Gerrit Kreffer.