Toepassing in de Nederlandse praktijk

Artikel
Editie 2002, nr. 2

Alwin Peppelenbosch

Human capital wordt in toenemende mate erkend als een kritieke succesfactor voor een onderneming. Omdat het hier immateriële activa betreft, lijkt het klassieke probleem van een geringe kwantificeerbaarheid de kop op te steken. Door middel van een balanced scorecard (BSC) blijken HRM-activiteiten daarentegen wel degelijk meetbaar en kwantificeerbaar te worden. Dit komt omdat HRM in directe relatie tot strategie staat, wat een uitgangspunt van een BSC is. De BSC formuleert en volgt de performance vanuit vier verschillende perspectieven: het financiële perspectief, het klantperspectief, het perspectief van de interne processen en het perspectief van innovatieve kracht (het lerend vermogen). Als indicatoren worden onder meer gebruikt het percentage ziekteverzuim, het personeelsverloop, scholingsinspanningen en het percentage werknemers aan wie kinderopvang ter beschikking staat. De BSC omvat de gehele HR-architectuur: de HR-functie, het HR-systeem en strategisch gedrag van medewerkers.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.