Redactioneel
Editie 2003, nr. 3

In het eerste artikel van dit nummer van het Tijdschrift voor HRM geven Van Hoof c.s. een exposé van de ontwikkelingen over de verwachtingen van Nederlanders met betrekking tot de arbeid. Welke eisen werden en worden gesteld aan de kwaliteit van arbeid? Wat zegt dat over ons arbeidsethos? De auteurs komen tot de conclusie dat er steeds meer eisen aan het werk worden gesteld. Enerzijds blijven we – zoals we dat zo’n twintig jaar geleden ook al deden – hoge eisen stellen aan werkintrinsieke factoren, sociale aspecten, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, maar anderzijds gaan we steeds meer ruimte eisen voor vrije tijd en wordt combineerbaarheid met het privé-leven verlangd. De ‘nieuwe werknemer’, zo concluderen zij, is behoorlijk veeleisend. Werk aan de winkel dan ook voor het (personeels)management.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.