Open overleg voorkomt verzuim

Artikel
Editie 2004, nr. 4

Guurtje van Sloten & Aukje Nauta

Open overleg tussen werknemer en werkgever wanneer het werk niet meer aansluit bij wat de werknemer wil of kan, voorkomt verzuim. Dit blijkt uit een studie van TNO Arbeid onder 624 werknemers en 165 leidinggevenden bij elf grote bedrijven. Wanneer het werk en het individu niet meer op elkaar aansluiten, is er sprake van een onbalans. Uit de studie blijkt dat vermijding van deze onbalans samenhangt met lager verzuim. Ook blijkt dat werknemers vaker deze balans hervinden wanneer hun leidinggevende openlijk met hen hierover praat en zich aanpast. Succesvol gedrag bij onbalans wordt bevorderd door signaleringsmechanismen voor onbalans, open overleg als sociale norm, het belonen van succesvol gedrag bij onbalans, zichtbare rolmodellen voor dit gedrag en speelruimte voor open overleg. Verder wordt succesvol gedrag bepaald door relationele factoren (de relatie tussen werknemer en werkgever) en door individuele factoren. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan persoonlijkheid en vaardigheden, maar ook aan demografische kenmerken als leeftijd, geslacht en opleiding.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.