Artikel
Editie 2004, nr. 3

Gerard Evers

Er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar de rol van HRM in het proces van waardecreatie. Tot deze conclusie komt Gerard Evers, hoogleraar Human Capital Valuation aan de Universiteit van Tilburg. Volgens Evers zijn rol en betekenis van menselijk kapitaal voor de organisatie weliswaar evident, maar moeilijk aantoonbaar. Enerzijds komt dit door de complexe en ontoegankelijke aard van de materie, anderzijds door de manier waarop de afgelopen jaren onderzoek gedaan is naar human capital en HRM. Om het belang van menselijk kapitaal voor de organisatie aan te tonen, is meer inzicht in de ‘black box’ van de organisatie vereist. Alleen zo ontstaat meer zicht op de wijze waarop het transformatieproces van HR-input naar performance-output verloopt. Volgens Evers domineert kwantitatief en cross-sectioneel onderzoek de HR-discipline. Voor meer inzicht in de waardecreatie en de HRM-rol hierin is echter longitudinaal onderzoek nodig. Dit vereist echter weer een langetermijnrelatie tussen onderzoekers en organisatie. Een beter begrip van de betekenis en de impact van gedifferentieerd personeelsbeleid binnen een context van human capital valuation zal een belangrijke uitdaging voor HR-wetenschappers en -functionarissen worden.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.