Hiërarchie en zelfsturing staan ogenschijnlijk op gespannen voet met elkaar. Hedendaagse organisaties proberen beide op een gezonde manier met elkaar te verenigen. Het boek van De Vet en Lowette biedt suggesties daartoe. Ze beschrijven de oplossingsrichting van actiecirkels, bestaande uit achtereenvolgens waarnemen, delen, beslissen, doen.