Editie 2011, nr. 3

Tobias Kwakkelstein & Vanessa Roelse

Het is een gevleugeld begrip geworden: de Grote Uittocht van personeel die de overheidssectoren als gevolg van met name de vergrijzing te wachten staat. De ingrijpende bezuinigingen bij de overheid hebben de problematiek van verwachte arbeidsmarkttekorten wat naar de achtergrond gedrongen, maar de urgentie om te anticiperen op deze tekorten is niet verminderd. De prognose blijft dat in 2020 gemiddeld zeven van de tien overheidswerknemers is vertrokken of van baan is gewisseld. De overheid staat voor een grote uitdaging: met minder middelen goed blijven presteren, en een aantrekkelijk werkgever zijn die talenten weet te boeien en te binden, maar ook weer weet los te laten. In dit artikel presenteren we de negen oplossingsrichtingen voor de toekomstige arbeidsmarktproblematiek bij de overheidssectoren, die zijn voortgekomen uit intensief overleg tussen werknemers- en werkgeversorganisaties in het kader van de scenarioanalyse De Grote Uittocht (2010). De verwachte problemen zijn niet alleen kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief van aard: de belangrijkste uitdaging voor de overheidssectoren is ervoor te zorgen dat de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek terecht komt. Maatregelen die gericht zijn op de in-, door- en uitstroom van personeel zijn de komende jaren dan ook essentieel in het opvangen en voorkomen van arbeidsmarkttekorten. Dit vergt doortastend en soms onorthodox optreden van HR- en lijnmanagement. Hier ligt bovendien een gezamenlijke opgave voor overheid en bedrijfsleven. Vooral in het midden- en kleinbedrijf liggen ook de bedreigingen van vergrijzing en toenemende concurrentie om hooggekwalificeerd personeel op de loer. Door betere samenwerking tussen HR-professionals bij de overheid en in het bedrijfsleven kunnen problemen rondom boventalligheid, krapte en mobiliteit in de toekomst sneller worden opgevangen. Kunnen HR-professionals het onheil van de Grote Uittocht afwenden?

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.