Een onderzoek naar de kennis van HRM’ers over arbeids- en organisatiepsychologie

Artikel
Editie 2006, nr. 3

Bianca Groen, Karin Sanders, Maarten van Riemsdijk

Het frequent lezen van vakbladen heeft geen invloed op kennis van onderzoeksresultaten op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie. Dit blijkt uit een studie van Universiteit Twente en Saxion Hogescholen onder 626 HR-managers en hun kennis van de arbeids- en organisatiepsychologie. De studie toont aan dat de mate van kennis over het eigen vakgebied en recente ontwikkelingen daarin nauw samenhangen met determinanten als het opleidingsniveau van de HRM’er en diens attitude ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste voorspeller van veel kennis over het eigen vakgebied blijkt evenwel de positie in de eigen organisatie te zijn. Wat opvalt is dat respondenten die magazines als hun voornaamste informatiebron zien, minder kennis hebben van de eigen branche en organisatiepsychologie dan collega’s die andere collega’s en internet als voornaamste bron aanhalen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.