De wendbaarheid van de klassieke organisatiestructuur met afdelingen schiet tekort als doorlopende innovatie noodzakelijk is. Van der Molen introduceert in zijn boek het organisch leiderschap als alternatief: een autonome cel of gelegenheidsteam rondom een inhoudelijke casus of klantgroep. Het boek van Van der Molen ligt dichtbij zelfsturende teams. Het verschil is dat organisch leiderschap wel een leider vereist. De leider stelt zich ten doel meer leiders te scheppen. En daarmee komt zelfsturing in beeld.