Jeroen Busscher schrijft op een wat populaire manier over het belang van een levenlang leren. Zijn schrijfwijze maakt het boek toegankelijk voor een breed publiek, breder dan uitsluitend HR-professionals. Op bijna vanzelfsprekende wijze krijgt de lezer inzicht in de versnelde veroudering van kennis als gevolg van digitalisering, lean management en innovatieve productie- of samenwerkingsvormen. Busscher geeft aan wat de impact is op leerstijlen, leermethoden en het ‘je eigen maken’ van nieuwe kennis en vooral ook het flexibele gebruik daarvan. Hij schroomt niet om naast hardskills ook de ontwikkelnoodzaak van softskills te duiden als onderdeel van het levenlang leren.