Editie 2008, nr. 3

Wout Buitelaar & Marc van der Meer

De Nederlandse economie ontwikkelt zich in de richting van een kenniseconomie waarin ‘lerende organisaties’ centraal staan. In de literatuur over de lerende organisatie wordt weinig aandacht besteed aan de betekenis van HRM en van medezeggenschap. Het tegenovergestelde gaat ook op, in het debat over medezeggenschap wordt nauwelijks aandacht besteed aan de noodzaak tot leren van bijvoorbeeld ondernemingsraden. Dit artikel bespreekt de historische relatie tussen personeelsbeleid (HRM) en medezeggenschap, die wordt gesitueerd in de vrijwel permanente organisatieveranderingen naar een moderne ‘dienstenindustrie’ in Nederland. Op basis van een evolutionaire analyse van arbeidsverhoudingen, management en organisatie wordt de noodzaak aangegeven van een interactieve relatie tussen HRM en medezeggenschap, samenkomend in de lerende organisatie.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.