Artikel
Editie 2003, nr. 3

Lo Tigchelaar

Dit artikel verkent de stand van zaken in het personeelsbeleid en laat zien wat de ontwikkelingsrichting is. Dit gebeurt aan de hand van een streng criterium voor HRM, waarbij de P-activiteiten geïntegreerd en ingebed dienen te zijn in de strategie van de organisatie. HRM dient bij te dragen aan de besluitvorming en de resultaten. En omgekeerd: de prioriteiten van HRM worden afgeleid uit die besluitvorming en uit de voorzienbare consequenties daarvan. Tevens draagt HRM bij aan de effectiviteit van primaire processen in de organisatie, terwijl zij daaraan ook de prioriteiten ontleent. Omdat niet alle activiteiten van een P-afdeling tot HRM kunnen worden gerekend, zal de term HRM dan ook niet op een generieke wijze worden gebruikt, maar worden gereserveerd voor de strategische en toekomstgerichte variant van personeelsbeleid en duidelijk worden onderscheiden van uitvoerend personeelsbeheer en zorg. Aan de hand van praktijkobservaties en van verspreid voorkomend onderzoek en evaluatie van het functioneren van P-afdelingen wordt de vraag beantwoord of en hoe het personeelsbeleid zich vanuit de basale thema’s van beheer, zoals werving, selectie en beoordeling, ontwikkelt in de richting van HRM.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.