Artikel
Editie 2001, nr. 3

Ellen Hoekstra, Karin Sanders, Wim van den Heuvel, Doeke Post, Johan Groothoff

Voor mensen met een arbeidshandicap blijft het moeilijk om aan werk te komen, doordat werkgevers nog steeds vooroordelen over chronisch zieken hebben. Een beter inzicht in de percepties van werkgevers lijkt dan ook een eerste stap om de arbeidsmarktpositie van arbeidsgehandicapten te verbeteren. Onderzoek is gedaan naar de perceptie van werkgevers over arbeidsgehandicapten die bij hen in dienst zijn en over arbeidsgehandicapten in het algemeen. Verwacht mocht worden dat vooroordelen zouden veranderen wanneer arbeidsgehandicapten in direct contact staan met een werkgever (dus als zij een dienstverband hebben). De uitkomsten van het onderzoek spreken dit tegen. Het verschil tussen de specifieke en de algemene perceptie blijkt relatief klein te blijven. Bekend maakt dus niet bemind. In het onderzoek zijn onder meer geslacht, gemiddelde leeftijd, opleidingsniveau, gemiddelde werkloosheidsduur en de chronische ziekte opgenomen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.