Vanaf de zijlijn
Editie 2003, nr. 4

Eric ter Bals

Om uitwassen van de vrije concurrentie te voorkomen is in Nederland sedert het eind van de negentiende eeuw een complex van voorschriften van sociale aard ontwikkeld die in arbeidsorganisaties in acht dienen te worden genomen: regelingen inzake arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en bescherming van bijzondere groepen, medezeggenschap in de onderneming, ontslagrecht, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.