Werkzekerheid hangt in toenemende mate samen met iemands persoonlijkheid en minder met beroepskeuze, zo is de stelling van vader en zoon Woldendorp in hun boek De start-up professional. Startende ondernemers zijn voornamelijk bezig met ondernemen. De eigen loopbaanontwikkeling is niet of amper in beeld. Het leervermogen en de leerstijl van startende professionals staan centraal in dit boek.